Sökning: "ridhäst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet ridhäst.

 1. 1. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Victoria Vesterholm; [2018]
  Nyckelord :Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om viktboots och tyngre skoning inom islandshästsporten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Fängström Persson; [2017]
  Nyckelord :Islandshäst; ryttare; domare; viktboots; skoning; hovbeslag; balansering;

  Sammanfattning : Opinions regarding weighted boots and heavier shoes in the Icelandic horse sport The Icelandic Horse is a versatile horse and therefore a very popular breed. They are used in many different disciplines but mainly as a riding horse, competition horse and within pleasure riding. LÄS MER

 3. 3. Hästen i redovisningen och i beskattningen : Klassificering och värdering av ridhästar i redovisningen och kravet vinstsyfte för beskattning av hästverksamheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellinor Björk; Lina Johansson; [2016]
  Nyckelord :Klassificering; värdering; biologiska tillgångar; verkligt värde; ridhästar; vinstsyfte.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hästsektorn har ökat markant de senaste åren, varför redovisningsreglerna för klassificering och värdering av djurslaget ridhäst behöver ses över. Ridhästar är en komplex tillgång då värdet på olika ridhästar kan skilja väldigt markant. LÄS MER

 4. 4. Ryttarpåverkan av symmetrier på ridhäst i trav på rakt spår

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Eriksson; Dina Johnsrud Aarnes; [2015]
  Nyckelord :asymmetry; horse; equine; rider; performance;

  Sammanfattning : Like humans are right or left handed, studies support the theory that horses has the same natural bias that is innate. It is important that riders and trainers know if the horse has a natural asymmetry or whether an asymmetry is caused by pain, lameness. LÄS MER

 5. 5. Mobilapplikation för träning av häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Zachrisson ; Linda Eriksson; [2014]
  Nyckelord :equine; horse; exercise; fitness test; energy consumption; heart rate; training intensity; application;

  Sammanfattning : De allra flesta som tränar hästar gör det för att i något syfte öka hästens prestationsförmåga. När hästen är rätt tränad för sin uppgift minskar skaderisken hos både häst och ryttare. Rätt träning främjar hållbarheten på lång sikt. LÄS MER