Sökning: "ridlärare"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet ridlärare.

 1. 1. Ridlärarens/tränarens bemötande av ungdomar med ätstörning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Annie Strand; Ella Åberg; Emma Forslöw Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Ätstörningar; ungdomsryttare; ridlärare; tränare; hästunderstödd terapi;

  Sammanfattning : Att upptäcka en elev med ätstörning är svårt då det inte alltid syns på utsidan. Ätstörning handlar snarare om en orättvis självbild, negativa tankar och känslor om sig själv. Elever med ätstörningar är därför en utmaning för ridlärare och tränare då kunskapen ofta brister. LÄS MER

 2. 2. Hur ridlärare lär ut hjälpgivning : ur ett anatomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Németh; Louise Dahlin; Trixie Hellström; [2023]
  Nyckelord :ridundervisning; hjälper; instruktioner;

  Sammanfattning : Ridning är en stor sport i Sverige och ett stort antal människor deltar i ridlektioner regelbundet för rekreation eller för sport. Totalt finns det ca 162 130 medlemmar fördelat på Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet. LÄS MER

 3. 3. Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :känna; tolka; tajma; ridundervisning; ridlärare; ryttarkänsla; instruktion;

  Sammanfattning : Inom ridsporten är ridläraren en stöttepelare samt tolk mellan häst och ryttare. Samarbetet mellan ridläraren, eleven och hästen är en viktig funktion till att en dag uppnå ryttarkänsla. LÄS MER

 4. 4. Ridlärares instruktioner utifrån principerna för hästens inlärning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Kallin; Alice Leander; [2023]
  Nyckelord :Ridlektion; operant inlärning; klassisk betingning; negativ förstärkning; positiv förstärkning; positiv bestraffning; negativ bestraffning;

  Sammanfattning : Under ridlektioner finns det tre komponenter att ta hänsyn till: ridläraren, eleven och hästen. En ridlärares uppgift är att lära eleven att rida och kommunicera med hästen som är ett stort djur med stark flyktinginstinkt. LÄS MER

 5. 5. Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Månsson; [2022]
  Nyckelord :Ridlärare; ridlärarrollen; personlighet;

  Sammanfattning : Varje person är unik och varje person som undervisar gör det utifrån sin egen personlighet. I sin yrkesutövning möter ridläraren människor i olika åldrar och med olika kunskap vilket skapar pedagogiska utmaningar. LÄS MER