Sökning: "ridskolehästar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet ridskolehästar.

 1. 1. Träningsintensitet hos islandshästar i ridskoleverksamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Tjernström; [2017]
  Nyckelord :Islandshäst; träningsintensitet; hjärtfrekvens; ridskola;

  Sammanfattning : Exercise intensity of Icelandic riding school horses In Sweden, there are a total of 9500 horses at riding schools and a hundred riding schools with Icelandic horses. These horses are performing 5 million hours under rider each year. Despite this, there are very few studies measuring training intensity of horses in riding schools. LÄS MER

 2. 2. Inhysningens betydelse för ridskolehästars beteende och välfärd

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :inhysningssystem; ridskolehästar; hästens beteende; välfärd;

  Sammanfattning : The traditional housing of riding school horses consists of individual housing in boxes or tie-stalls with a couple of hours of turnout every day. Group housing is increasing in popularity and may be a way to tend to the horse's natural behaviour and needs. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie som ser på skillnaden av inskolning mellan häst och ponny på ridskolor

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Sjölund; [2015]
  Nyckelord :ridskoleverksamhet; utbildning; temperament;

  Sammanfattning : Denna jämförande studie grundar sig på att ridskolor har svårt att finna lämpliga hästar och ponnys till sin verksamhet. Studiens hypotes är att det är svårare att skola in stora hästar än ponnyer. Syftet med studien är att se skillnaderna på inskolning av ridskoleponnyer och ridskolehästar. LÄS MER

 4. 4. Scenarier för rekrytering av ridskolehästar år 2020

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Nina Känsälä; [2015]
  Nyckelord :ridskola; hästbrist; avel;

  Sammanfattning : It is important to ensure and develop the Swedish model for riding schools, since the pupils at a Swedish riding school learn both to ride and to handle horses. There is a pronounced problem of stagnation and in some cases a reduced demand in several of the equine industry sectors including breeding with decreased coverings. LÄS MER

 5. 5. En enkätstudie om foderkunskap på ridskolor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johanna Johansson; [2014]
  Nyckelord :häst; ridskolor; foder; källor; enkät; utfodring;

  Sammanfattning : Ridskolor är en plats där många unga människor lär sig om hästar. Därför är det viktigt att det de lär sig är god hästkunskap. Syftet med denna studie var att undersöka hur de ansvariga för ridskolehästar planerar och lägger upp utfodringen, vilken information de själva hämtar och utnyttjar. En enkätundersökning genomfördes. LÄS MER