Sökning: "ridundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet ridundervisning.

 1. 1. Hur ridlärare lär ut hjälpgivning : ur ett anatomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Németh; Louise Dahlin; Trixie Hellström; [2023]
  Nyckelord :ridundervisning; hjälper; instruktioner;

  Sammanfattning : Ridning är en stor sport i Sverige och ett stort antal människor deltar i ridlektioner regelbundet för rekreation eller för sport. Totalt finns det ca 162 130 medlemmar fördelat på Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet. LÄS MER

 2. 2. Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :känna; tolka; tajma; ridundervisning; ridlärare; ryttarkänsla; instruktion;

  Sammanfattning : Inom ridsporten är ridläraren en stöttepelare samt tolk mellan häst och ryttare. Samarbetet mellan ridläraren, eleven och hästen är en viktig funktion till att en dag uppnå ryttarkänsla. LÄS MER

 3. 3. Ridlärares instruktioner utifrån principerna för hästens inlärning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Kallin; Alice Leander; [2023]
  Nyckelord :Ridlektion; operant inlärning; klassisk betingning; negativ förstärkning; positiv förstärkning; positiv bestraffning; negativ bestraffning;

  Sammanfattning : Under ridlektioner finns det tre komponenter att ta hänsyn till: ridläraren, eleven och hästen. En ridlärares uppgift är att lära eleven att rida och kommunicera med hästen som är ett stort djur med stark flyktinginstinkt. LÄS MER

 4. 4. Ridskolan som en hälsofrämjande idrottsförening : En kvalitativ studie om ridskolans lärmiljö och elevers välbefinnande utifrån ridlärares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Svedlind; Carina Romaniv; [2022]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; Idrottsförening; KASAM; Lärandemiljö; Ridskola; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ridundervisning handlar i allmänhet om ett samspel mellan lärare, elev och häst och ridlärare måste kunna hantera elever och hästar med deras potentiella känslor, temperament och beteenden. Tidigare forskning visar att ett pedagogiskt ledarskap är viktigt för att främja en god lärmiljö på idrottsföreningar samt för att främja de utövandes hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Resan till en ridlärare med bra självkänsla och självförtroende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vilma Sivars; [2021]
  Nyckelord :Ridlärare; självkänsla; självförtroende; karriärsutveckling;

  Sammanfattning : Ridning och ridundervisning är en komplex verksamhet då det ingår tre parter som ska samspela- hästen, ryttaren och ridläraren. Tidigare forskning har visat att nyutbildade ridlärare ofta finner svårigheter i sin nya roll som ridlärare. LÄS MER