Sökning: "rifampicin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet rifampicin.

 1. 1. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 2. 2. Effekten och potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av multiresistent tuberkulos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexandra Jansson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; Multiresistent tuberkulos; bedaquilin; delamanid; pretomanid;

  Sammanfattning : Introduktion: tuberkulos går tillbaka ända till stenåldern och det var inte förrän på 1800-talet som Robert Koch upptäckte att det var Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade tuberkulos. Idag drabbas cirka 10 miljoner årligen av tuberkulos och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya fall av multiresistent tuberkulos (MDR-TB). LÄS MER

 3. 3. Screening for antibiotic combinationsagainst carbapenem-resistant Gram-negative bacteria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Marcus Hong; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae is a growing problem. Not only are they resistant against carbapenems but the genes that encode for carbapenemase production, are often situated amongst other resistance genes making these bacteria resistant to multiple antibiotic classes. LÄS MER

 4. 4. Individualization of fixed-dose combination regimens : Methodology and application to pediatric tuberculosis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Gunnar Yngman; [2015]
  Nyckelord :pharmacometrics; pharmacokinetics; PK; population pharmacokinetics; optimal design; FDC; fixed-dose combination; pediatrics; tuberculosis; rifampicin; pyrazinamide; isoniazid; ethambutol; modeling; simulation; estimation; allometric scaling; stochastical simulation and estimation; NONMEM; MATLAB; FO; FOCE; Expectation-Maximization algorithm; importance sampling; Nelder-Mead method; logistic function; discontinuity; euclidean distance; Sammon mapping; global minimum; local minima;

  Sammanfattning : Introduction: No Fixed-Dose Combination (FDC) formulations currently exist for pediatric tuberculosis (TB) treatment. Earlier work implemented, in the software NONMEM, a rational method for optimizing design and individualization of pediatric anti-TB FDC formulations based on patient body weight, but issues with parameter estimation, dosage strata heterogeneity and representative pharmacokinetics remained. LÄS MER

 5. 5. Seed bio-priming with Serratia plymuthica HRO-C48 for the control of Verticillium longisporum and Phoma lingam in Brassica napus L. spp. oleifera

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Muhammad Fahd Shaukt; [2013]
  Nyckelord :Oilseed rape; Verticillium longisporum; Seed bio-priming; population dynamics; biological control;

  Sammanfattning : Oilseed rape is one of the most important crops all over the world. It is susceptible to many fungal pathogens including soil-borne Verticillium longisporum (causes Verticillium wilt) and Phoma lingam (causes blackleg). Available control measures are not sufficient to control these diseases. LÄS MER