Sökning: "rifampicin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet rifampicin.

 1. 1. Kolistinbehandling mot karbapenemresistenta Acinetobacter baumannii. : Är kombinationsterapi mer effektiv än monoterapi och hur vanligt är det med nefrotoxicitet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Olofsson; [2020]
  Nyckelord :karbapenemresistena Acinetobacter baumannii; kolistin; kombinationsterapi; monoterapi; nefrotoxicitet;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett allt större problem i vårt samhälle och är ett av våra största hälsohot idag. Karbapenemresistenta Acinetobacter baumannii (CRAB) är en av tre bakterier som är högst upp på Världshälsoorganisationens (WHO) lista över prioriterade patogener som de anser att det är akut läge att utveckla nya antibiotika mot. LÄS MER

 2. 2. Growth Dynamics, Antibiotic Susceptibility and the Effect of Sublethal Ciprofloxacin Concentrations in Susceptible and Resistant Escherichia coli in Biofilm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jenny Fernberg; [2019]
  Nyckelord :Biofilm; Escherichia coli; CFT073; BPC; MBIC; MSC; Ciprofloxacin; Streptomycin; Rifampicin; Antibiotic resistance; Urinary Tract Infections; Growth dynamics; Antibiotic susceptibility; S83F; K42N; S531L; Sub-MIC;

  Sammanfattning : Instead of planktonic growth in nature, many species of bacteria form biofilm to survive in harsh conditions. Although many chronic bacterial infections are caused by bacterial species in a biofilm lifestyle, previous research has focused on studying antibiotic resistance in planktonic growth. Here we used a modified MBEC assay, i.e. LÄS MER

 3. 3. Improving Antibiotic Availability by Restructuring the Supply Chain : A Case Study Within Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Shailesh Garlapati; Vinana Sewoyo; [2019]
  Nyckelord :Pharmaceutical supply chain; Antibiotics; PLATINEA; Benzylpenicillin; Rifampicin; Antibiotic procurement; Antibiotics supply chain; Antimicrobial Resistance; AMR; Antibiotic Shortages;

  Sammanfattning : Rising Antimicrobial Resistance is a threat faced all over the world. Bacterial infections that were treatable with antibiotics only a few years ago can now lead to life-threatening conditions. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 5. 5. Effekten och potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av multiresistent tuberkulos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexandra Jansson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; Multiresistent tuberkulos; bedaquilin; delamanid; pretomanid;

  Sammanfattning : Introduktion: tuberkulos går tillbaka ända till stenåldern och det var inte förrän på 1800-talet som Robert Koch upptäckte att det var Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade tuberkulos. Idag drabbas cirka 10 miljoner årligen av tuberkulos och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya fall av multiresistent tuberkulos (MDR-TB). LÄS MER