Sökning: "right to define"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden right to define.

 1. 1. Rätten till bistånd och hemlösas behov av skälig levnads nivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marwa Abudayya; [2020]
  Nyckelord :housing aid; housing solution; homelessness; homeless groups; reasonable standard of living; social challenges.;

  Sammanfattning : Abudayya, M. The right to aid and homeless need for a fair standard of living. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2020. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners upplevelse av bemötandet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Svetlana Vasiljeva; [2019]
  Nyckelord :transgender people; treatment; experiences; social services; transpersoner; hbtq-personer; bemötande; upplevelser; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten. Enligt tidigare forskning har transpersoner olika upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. De har upplevt att de mötts med oförståelse och okunskap, blir felkönade och blir inte tilltalade vid sitt rätta namn. LÄS MER

 3. 3. Integration av sensorteknik i underhållsprocessen för vinterväghållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fanny Kohberg; [2019]
  Nyckelord :winter road maintenance; maintenance process; process mapping; sensor technology; vintervägunderhåll; underhållsprocess; processkartläggning; sensorteknik;

  Sammanfattning : Winter road maintenance is a necessity during the winter in Sweden, since the weather reduce traffic safety and accessibility, which have great impact on people and society in general. Unlike the degradation process of paved road surface and subgrade, that develops slowly over several years, the general state of the winter road can change significantly within a couple of hours, thus demanding more of road maintenance organisations when it comes to planning and initiating maintenance actions. LÄS MER

 4. 4. Use of Rheological Properties to Predict Extrusion Parameters

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Moa Mård; [2019]
  Nyckelord :Polymer; Rheology; Extrusion;

  Sammanfattning : Paxymer AB is a company that manufactures and sells flame retardants for plastics, based on their patented technology. The flame retardants are often sold as a master-batch that the customers mix into their own plastic products. Paxymer has two master-batches with the exact same formulation, but are produced with different temperature profiles. LÄS MER

 5. 5. The Nature of the Far-Right's Nature: ‘Nature’, ethno-nationalism and the Finns Party

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Sonja Pietiläinen; [2019]
  Nyckelord :far-right; Finns party; ethno-nationalism; nature; homeland; place; environment; climate change; racism; whiteness; masculinity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thriving far-right has been transforming social and political space in Western Democracies for decades. Yet despite the contemporary ecological crisis and other environmental problems, there is a considerable lack of research on the far-right’s positions on nature. LÄS MER