Sökning: "right to insight"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade orden right to insight.

 1. 1. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER

 2. 2. Hundar med bakdelspares : omvårdnad och hantering på vårdavdelningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nikolina Kuzmanovic; Marika Petersson; [2022]
  Nyckelord :bakdelspares; djursjukskötare; diskbråck; hantering; hund; omvårdnad; ryggmärgsskada; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakdelspares hos hund kan orsakas av exempelvis diskbråck, fibrocartilaginös emboli eller trauma. Korrekt, tidskrävande och omfattande omvårdnad och hantering är av betydelse för att inte förvärra befintlig ryggmärgsskada eller patientens allmäntillstånd. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas möjlighet till integreringi Stockholm : En kvalitativ studie om bostadsmarknadens betydelseför en storstad med framtiden i sikte.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Elina Hultgren; [2022]
  Nyckelord :Bostadsmarknad; arbetsmarknad; arbetsgivare; bostadsbrist; kompetensförsörjning; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att, utifrån tjänstemän inom kompetensförsörjningens synvinkel, få ökad förståelse för på vilka sätt bostadsbrist i Stockholm kan påverka unga vuxnas möjlighet att få en anställning i Stockholm. Syftet har också varit att undersöka på vilka konsekvenser bostadsbrist i sin tur kan få för arbetsgivares kompetensförsörjning. LÄS MER

 4. 4. A Company Case Study: Examining criteria in cross-platform evaluation frameworks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Victor Ionzon; Stefan Jägstrand; [2022]
  Nyckelord :cross-platform evaluation; cross-platform development frameworks; mobile application development; software development; cross- platform approaches;

  Sammanfattning : The world of mobile application development faces many challenges today. Software companies want their applications available on both iOS and Android platforms to reach as many users as possible but developing for each native platform separately is time consuming and takes up unnecessary resources. LÄS MER

 5. 5. The Nordic Resistance Movement’s Digital Storytelling Strategies on Twitter & Self-Made Media platforms

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Gustaw Hall; [2022]
  Nyckelord :Social Media technologies; Digital storytelling; Network analysis; Communication strategies; The Nordic Resistance Movement;

  Sammanfattning : Extreme right-wing violence has increased in recent years. Social media technologies and self-made media platforms have allowed extreme right-wing groups to create and push narratives online. These narratives have inspired others to act outside of the digital world and commit horrendous [GH1] attacks targeting minorities. LÄS MER