Sökning: "right to security"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade orden right to security.

 1. 1. The Changing Nature of the Audit Profession - Opportunities and Challenges with Digital Transformation and the Use of Audit Support Systems, Big Data and Data Analytics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustaf Stensjö; [2020-07-01]
  Nyckelord :Auditing; Digital Transformation; Audit support systems; Big data; Data analytics;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Viljan att prestera : En kvalitativ studie om motivation i ett företag inom säkerhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mikaela Hellgren; Rustam Kadir; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; The security industry; Workplace;

  Sammanfattning : The purpose with this study has been to examine what motivates employees working in the security industry. Further, the aim has been to examine managers view on motivation within the same industry and find out how they work to motivate their employees. LÄS MER

 3. 3. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Veto för världsfreden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannah Timgren; [2020]
  Nyckelord :Veto power; Security Council; permanent members; state sovereignty; territorial integrity and human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United nations security council have during the last three decades been criticised for obstruction of justice and member countries for abusing their powers. The five permanent members in the council are the only countries with the ability to obstruct resolutions to pass through in council votings. LÄS MER

 5. 5. Breaking the Walls : The First Pride March in Bosnia and Herzegovina

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stipo Mihaljevic; [2020]
  Nyckelord :Pride March; LGBTI; BiH; discrimination; human rights; Europeanisation;

  Sammanfattning : Pride Marches are usually considered as the most important manifestations of LGBTI activism and politics, either as festive and commercial celebrations or protests against violations of human rights of the LGBTI population. The first BiH Pride March from September 2019 successfully took the form of the latter, under heavy security measures and without any incidents in Sarajevo. LÄS MER