Sökning: "rikedom"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet rikedom.

 1. 1. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Sammanfattning : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. “Språket för mig är en rikedom, kan du det, då är du rik!" : En kvalitativ studie av modersmålets betydelse för identitet och livskvalitet bland personer från Iran inom äldreomsorgen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Feyli; Tijana Premovic; [2022]
  Nyckelord :Elderly care; older immigrants; identity; quality of life; language; communication and treatment; Äldreomsorg; äldre invandrare; identitet; livskvalitet; språk; kommunikation och bemötande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how language difficulties in elderly care can affect the identity and quality of life of older Iranians. Intention is to increase knowledge about the importance of the native language for people in elderly care. LÄS MER

 3. 3. Market Abuse : A Survey

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Broman; [2022]
  Nyckelord :Financial markets; Market abuse; Fraud; Market manipulation; Insiders; Outsiders; Theory of Harm; Finansiella marknader; marknadsmissbruk; bedrägerier; marknadsmanipulation; insiders; outsiders; theory of harm;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to give an overview of how rules are broken in and at places connected to financial markets, such as the stock market. The approach is aimed at answering the following questions: Who are the investors and traders in the market, who are the market actors? How are financial market prices and quantities being changed in ways not allowed in the market, i. LÄS MER

 4. 4. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Karlsson; Emilia Rentorp; [2022]
  Nyckelord :blandallé; allé; stadsträd;

  Sammanfattning : Allén är ett uppskattat landskapselement med högt kulturhistoriskt värde som har rötter tillbaka till antiken. Historiskt har allén indikerat på makt och rikedom både i staden och på landsbygden. LÄS MER

 5. 5. Colour Symbolism in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby : An Analysis of the Meaning and Pattern of Colours

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Vera Pawlowska; [2022]
  Nyckelord :Colour Symbolism; Love; Wealth; Social Class; Färgsymbolik; Kärlek; Rikedom; Samhällsklass;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the symbolism of six thematically important colours in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby and how they are connected to the characters, plot, and themes. I will demonstrate the significance of colour by making an analysis of the meaning, pattern, and change of the six colours. LÄS MER