Sökning: "riksbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet riksbildning.

  1. 1. Kungamaktens motiv för att införa kristendom i forntida Norden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Tomas Wallenbert; [2005]
    Nyckelord :vikingatidens religion; Sveriges kristnande; religionsskifte; riksbildning; mission;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ge läsaren en bild av problematiken som uppstår när en ny religion eller rörelse gör sitt intåg i ett land eller område samt vem eller vilka som har någon vinst med en förändring. Syftet är också att ge en bild av de olika metoder som användes till att övertyga människorna om varför de skulle konvertera till religionen eller rörelsen. LÄS MER