Sökning: "riksdagen"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet riksdagen.

 1. 1. Autonoma fordons påverkan på morgondagens trafiksäkerhetsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kalle Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; Autonoma fordon; Vinter; Styrmedel; Stadsplanering; Digitalisering; Framtid;

  Sammanfattning : Väginfrastrukturen är i konstant utveckling, parallellt sker en teknisk utveckling och ökning iantalet fordon som färdas på infrastrukturen. För att inte riskera att skadade och döda itrafiken ökar, behöver trafiksäkerheten utvecklas för att möta dessa nya anspråk i trafiken. LÄS MER

 2. 2. LO-förbunden i ett nytt politiskt landskap : En kvalitativ studie om LO-förbundens förhållningssätt till medlemmarnas ökade stöd för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Landsorganisationen; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; förbunden; utbildning; värderingar; fackföreningsrörelsen; arbetarklassen; högerpopulistiska partier; högerextrema partier;

  Sammanfattning : Allt sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har det politiska klimatet tillika det politiska landskapet i Sverige kraftigt påverkats och förändrats. Sverigedemokraterna betraktas av vissa som ett rasistiskt och högerpopulistiskt parti, som lyckats förankrat sig hos arbetarklassen. LÄS MER

 3. 3. Vaccination : Införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Marand; [2020]
  Nyckelord :Vaccination; Obligatorisk vaccination; Rättigheter; Mänskliga rättigheter; Barnets rättigheter; Kroppslig integritet; Hälsa; Utbildning; Samtycke; Sekretess;

  Sammanfattning : Våren 2019 inkom det motioner till Svenska Riksdagen angående förslag gällande införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination. Utifrån detta kommer uppsatsen genom en fiktiv argumentationsanalys behandla ämnet ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på tre rättigheter; rätten till hälsa, rätten till kroppslig integritet samt rätten till utbildning. LÄS MER

 4. 4. Ranstadverkets uranbrytning : Utifrån riksdagsbeslut 1959-1970

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jakob Brandin; [2020]
  Nyckelord :Uranium; motions; propositions; the swedish government; the stock prize; world market prize; political parties; AB Atomenergi.; Uranbrytning; världsmarknadens uranpris; Riksdagen; regeringen; AB Atomenergi; politiska partier; miljöhistoria.;

  Sammanfattning : Abstract The studies purpose is to acknowledge if there are some differences between the decision against Ranstadverkets uranium mining depending on event that occur and affect the project. 1959 - 1970 is the years that are examine. The Swedish uranium mining was a hot subject between the political parties. LÄS MER

 5. 5. Sveriges riksdags argumentation om att upprätta en internationell tribunal i syfte att döma IS-soldater - Kan argumentationen kopplas till teorin ”State of Exception”?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; Terrorism; Argumentationsanalys; Beviskraft; Sveriges Riksdag; Suveränitet; Juridik; Bare life; State of Exception.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett alternativ till ansvarsutkrävande för IS-soldater, en mycket aktuell fråga både nat-ionellt och internationellt nu när det sista IS-fästet har besegrats, är att upprätta en in-ternationell tribunal på plats i Syrien eller Irak i syfte att döma IS-soldater. Det disku-terades och argumenterades för av partierna i Sveriges riksdag, framför allt under våren 2019. LÄS MER