Sökning: "riksdagspartier"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet riksdagspartier.

 1. 1. Politisk förändring inifrån förvaltningen - partiernas syn på miljöaktivism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicodemus Adsersen; Olof Westin; [2022]
  Nyckelord :Miljöaktivism; Förvaltning; Demokratisk legitimitet; Svenska riksdagsparti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker huruvida fyra svenska riksdagspartier anser att miljöaktivister med handläggande makt, det vill säga tjänstemän som har ett personligt engagemang i miljöfrågan och som på diverse sätt arbetar inifrån för att uppnå positiva resultat gentemot denna, är demokratiskt legitimt. Partierna som studerades är Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. LÄS MER

 2. 2. Hbtqi-kärlek – en lösning på världsproblem eller din ensak? : En kritisk diskursanalys av legitimeringar av hbtqi-personers rättigheter på riksdagspartiernas webbplatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Legitimeringsanalys; kritisk diskursanalys; hbtqi-frågor; riksdagspartier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad framställningar av hbtqi-personers rättigheter kan säga om Sveriges riksdagspartiers föreställningar om gruppen. Detta görs genom en multimodal legitimeringsanalys samt en kritisk diskursanalys av riksdagspartiernas webbplatssidor. LÄS MER

 3. 3. Invandringsfrågans förskjutning i riksdagen: En teoriprövande fallstudie om Sverigedemokraternas smittoeffekter och partikonkurrens mellan 2010 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Halldorf; Emilia Persson; [2022]
  Nyckelord :Accomoderande strategi; Invandringspolitik; Partikonkurrens; Smittoeffekter; Sverigedemokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker om de svenska riksdagspartiernas invandringspolitik har påverkats till följd av Sverigedemokraternas tilltagande väljarstöd under perioden 2010 till 2018. Detta för att pröva huruvida ett ökat väljarstöd för Sverigedemokraterna har “smittoeffekter” på partisystemet, och leder till att resterande riksdagspartier blir mer invandringsrestriktiva. LÄS MER

 4. 4. Du får gärna bo i Sverige – om du sköter dig, talar svenska och skaffar ett jobb : En analys av en svensk riksdagsdebatt om krav på kunskaper i det svenska språket för permanent uppehållstillstånd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Paulina Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :språkkrav; permanent uppehållstillstånd; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, utifrån en debatt som fördes i Sveriges riksdag den 22 juni 2021, undersöka diskursen om språkkrav för permanent uppehållstillstånd. Undersökningen görs utifrån huvudanförandena i debatten med samtliga riksdagspartier representerade. LÄS MER

 5. 5. Mindre partier och nedslående opinionsundersökningar : En kvalitativ studie om hur dåliga opinionssiffror påverkar små riksdagspartier och deras ageranden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Melkersson; Diana Taburno; [2022]
  Nyckelord :opinion polls; swedish politics; Tryggvason; party secretary; strategies; strategy; interviews; interview; qualitative metod; elites; opinionsundersökningar; svensk politik; Tryggvason; partisekreterare; strategier; strategi; intervju; intervjuer; kvalitativ metod; eliter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is partly to analyze the influence of opinion polls on minor parties in the Swedish parliament and partly to study how those minor parties react to poor results in opinion polls. Previous research in the field has been conducted by researchers such as Per Oleskog Tryggvason, who constructed four arenas; internal, electoral, media and parliamentary, in which parties tend to respond to changes in opinion polls. LÄS MER