Sökning: "rikssvenska"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet rikssvenska.

 1. 1. Dialekters påverkan på varumärkets personlighet och styrka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Tangen; Lukas Morinder; Elin Lyrfors; [2015]
  Nyckelord :Varumärkesstyrka; Radioreklam; Jennifer Aaker; Varumärkespersonlighet; Dialekt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dialekters påverkan på varumärkets personlighet och styrka Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elin Lyrfors, Lukas Morinder, Christoffer Tangen Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Varumärkespersonlighet, dialekt, Jennifer Aaker, radioreklam, varumärkesstyrka. Syfte: Att utifrån existerande teori inom marknadsföring-, lingvistik- och psykologiforskning utreda huruvida användandet av olika svenska dialekter har en inverkan på varumärkespersonlighet, köpintentioner, prispremium och gillande. LÄS MER

 2. 2. Estlandssvenskarna och bildningstraditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Thomsson; [2015]
  Nyckelord :Estlandssvenskar; Folkskola; Utbildning; Klassresa; Språk;

  Sammanfattning : Från 1200-talet och framåt bodde de som vi i modern tid kallar estlandssvenskarna längs Estlands kuster och på öarna utanför Estland. När det estlandssvenska samhällets existens upphörde på 1940-talet då andra världskriget medförde att de flesta estlandssvenskar lämnade sina byar och flyttade till Sverige uppgick estlandssvenskarnas antal till cirka 8 000 personer. LÄS MER

 3. 3. Mjuk och varm eller långsam och bonnig? : Om gotländska gymnasieungdomars attityder till dialekt samt dialektundervisningens betydelse sett ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fanny Larsson; [2014]
  Nyckelord :dialekt; attityd; gotländska; gymnasieelever; gymnasielärare; dialektundervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om gotländska ungdomars attityder till och bruk av dialekt, samt gotländska svensklärares inställning och utformande av dialektundervisningen i skolan. Informanterna består av 81 gymnasieelever från två gotländska gymnasieskolor, samt tio svensklärare från samma skolor. Informantgrupperna har besvarat varsin enkät. LÄS MER

 4. 4. "Shit vad crazy" : Ungdomars syn på kodväxling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Julia Larsson; Fredrik Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Koder; språk;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de svar som gavs av de ungdomar som deltagit i studien angående kodväxling, en form av språkblandning. En förutsättning för att den här typen av språkblandning kan ske är att talaren erhåller en tvåspråkighet där det ena språket är mer dominant än det andra. LÄS MER

 5. 5. Tala om tungor - dialekter i svenska film

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Adrian Jönsson; [2014]
  Nyckelord :dialekt; svensk film; språkbruk; dialect; accent; swedish film; film style; filmstil; svenska; sociolekt; language; rikssvenska; riksspråk; standard swedish; Performing Arts; Cultural Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Varför talar man s.k. rikssvenska i svensk film och vilken dramaturgisk påverkan har språkbruk? Genom att behandla dialekter som stilelement undersöker uppsatsen hur dialekter används i nutida svensk spelfilm utifrån David Bordwells teorier om dramaturgisk motivation. LÄS MER