Sökning: "riktad marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden riktad marknadsföring.

 1. 1. LYFT - varumärket som startade snusapokalypsen : En kvalitativ studie om varumärket LYFTs marknadsföring ur ett etiskt perspektiv

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; tobak; media; ungdomar; reklam;

  Sammanfattning : Den här undersökningen grundar sig i varumärket LYFT och marknadsföringen av deras nikotinpåsar ur ett etiskt perspektiv. Vi ansåg att det skulle vara intressant att få veta mer om hur konsumenterna själva ser på marknadsföringen av LYFT, vilka de riktar sin marknadsföring till och huruvida det är etiskt rätt att marknadsföra en beroendeframkallande produkt med hjälp utav bland annat influencers med en ung följarskara. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 3. 3. Oetisk marknadsföring i sociala medier : ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Jonsson; William Lundin; Valentina Mikulic; [2020]
  Nyckelord :ethics; marketing; social media; influencer; unethical; marketer; etik; marknadsföring; sociala medier; influencer; oetiskt; kommunikatör;

  Sammanfattning : Teorin som ställs i denna studie är att det utvecklats ny problematik i samband med uppkomsten av marknadsföring i sociala medier. I denna studie identifieras de etiska utmaningarna och hur konsumenterna påverkas av dem. LÄS MER

 4. 4. “För mig är det varumärket och dess status som skapar värde” : En studie om vad en kändis bidrar med i marknadsföring för exklusiva varumärken riktad till män

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Hamnström; Roza Arosh; [2020]
  Nyckelord :Celebrity endorsement; Marketing; Desire;

  Sammanfattning : Advertisements are today a large part of our daily lives, making marketing increasingly complex and hard to navigate for companies seeking to catch our attention. One way of engaging with consumers is with the help of celebrities, via so called celebrity endorsements. LÄS MER

 5. 5. "Vill du avregistrera dig?" : - En analys av konsumenters attityder tilladresserad direktreklam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Emil Oad; [2020]
  Nyckelord :Konsumentattityder; Adresserad direktreklam; Direktreklam; Reklam; Riktad reklam; Attityder; Konsumentundersökningar; Riktad marknadsföring; Faktoranalys; Faktorer bakom attityder;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks konsumenters attityder till adresserad direktreklam och vilkafaktorer som kan påverka den. Med adresserad direktreklam menas all reklam som skickasdirekt till konsumenten, vare sig det är via mail, sms eller till en fysisk brevlåda. Datasamlades in via en enkät som distribuerats online via sociala medier. LÄS MER