Sökning: "riktad marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden riktad marknadsföring.

 1. 1. MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Jerkin; Laura Kvist; Julia Wohlén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; äldre.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram.Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication PrivacyManagement Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning,attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier.Metod: Kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieskolors hemsidor : Att nå ut till olika målgrupper av elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Norgren; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskolor; hemsidor; elever;

  Sammanfattning : Varje år ställs Sveriges niondeklassare inför ett stort val som kan påverka deras framtid, nämligen gymnasievalet. Val av gymnasium är dock något komplext för eleverna. Det är mycket information som ska beaktas och det kan vara svårt att orientera sig bland alla valmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. LYFT - varumärket som startade snusapokalypsen : En kvalitativ studie om varumärket LYFTs marknadsföring ur ett etiskt perspektiv

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; tobak; media; ungdomar; reklam;

  Sammanfattning : Den här undersökningen grundar sig i varumärket LYFT och marknadsföringen av deras nikotinpåsar ur ett etiskt perspektiv. Vi ansåg att det skulle vara intressant att få veta mer om hur konsumenterna själva ser på marknadsföringen av LYFT, vilka de riktar sin marknadsföring till och huruvida det är etiskt rätt att marknadsföra en beroendeframkallande produkt med hjälp utav bland annat influencers med en ung följarskara. LÄS MER

 4. 4. Reklam, integritetsintrång? : En studie om integritet och attityd till individanpassad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tigge Nilsson; Alexander Westermark; [2020]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; Internet privacy concerns; Personlig integritet; Generation Y; Attityd; Datainsamling;

  Sammanfattning : Mer och mer konsumentdata blir tillgängligt för marknadsförare vilket öppnar upp för individanpassad marknadsföring (IM) riktad mot konsumenter. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur attityden till påverkas av personlig integritet samt hur attityden till IM skiljer sig mellan individer. LÄS MER

 5. 5. Digital direktmarknadsföring och personlig integritet : En obeaktad gråzon?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandro Pettersson Thorell; Fredrik Björkman; [2020]
  Nyckelord :Digital direct marketing; Privacy; Personal integrity; Social media marketing; Big data; Surveillance capitalism.; Digital direktmarknadsföring; Direktmarknadsföring; Sociala medier; Personlig integritet; Integritetsintrång; Big data; Övervakningskapitalism.;

  Sammanfattning : I takt med en tilltagande användning av internet och teknologiska enheter har tillgången till användargenererad data om individer ökat. Denna personliga data kan, genom fenomen som Big Data, vidare exploateras av företag som grund för att utforma och anpassa marknadsföring i linje med konsumenters individuella preferensmönster. LÄS MER