Sökning: "riktad uppmärksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden riktad uppmärksamhet.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 2. 2. Musikaktiviteter och demens ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Malvina Hansson Axblom; Jimmy Cay; [2020]
  Nyckelord :Demens; Musik; Arbetsterapi; PEO-modellen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 46 miljoner personer i världen har en demenssjukdom. Hälso- och sjukvården fokuserar på att underlätta vardagen samt bidra till god upplevd hälsa för personer som drabbats av en demenssjukdom eftersom det i nuläget inte finns någon bot. LÄS MER

 3. 3. Matematiklärares och speciallärares erfarenheter kring kartläggningar av elevers taluppfattning i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Nilegren; Anna Roslund; [2019]
  Nyckelord :formativt arbetssätt; kartläggning; matematik; speciallärare; taluppfattning;

  Sammanfattning : Nilegren, Joanna & Roslund, Anna (2019). Matematiklärares och speciallärares erfarenheter kring kartläggningar av elevers taluppfattning i årskurs 4. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Teckal-undantaget och Verksamhetskriteriet : The Teckal Exemption and the Activity criterion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Gabriella Lysholm; [2019]
  Nyckelord :Verksamhetskriteriet;

  Sammanfattning : En myndighet kan i fullgörandet av de uppgifter som ålagts denna väja att utföra verksamheten för egna resurser eller att vända sig till en utomstående aktör och betala för att få verksamheten utförd. När en offentlig myndighet anskaffar varor eller tjänster ska köpet som huvudregel föregås av ett upphandlingsförfarande. LÄS MER

 5. 5. Beamforming Solutions for Efficient Link Setup and Link Maintenance in mmWave Communication Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hesham Sharkas; Haruhi Echigo; [2019]
  Nyckelord :5G; Beamforming; Beam-forming; Beam Management; Beam Searching; Beam Sweeping; Codebook; code-book; Initial Access; MIMO; MillimeterWave; millimeter wave; mmWave; mm-Wave; mm Wave; Precoding; Slepian Beam; Synthesizer; Beam Synthesizer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Millimeter wave (mmWave band) technology has gained a lot of attention in 5G communications, due to large amounts of spectrum being available in the mmWave frequency range. However, mmWave links suffer from severe free-space loss and atmospheric absorption. LÄS MER