Sökning: "riktade jordfelsskydd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden riktade jordfelsskydd.

 1. 1. Analys av reläskyddsinställningar för jordfelsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Hampus Edblom; [2019]
  Nyckelord :Single-phase earth faults; Relay protection; Directional protection; Capacitive currents; Enfasiga jordfel; Reläskydd; Riktade skydd; Kapacitiva strömmar;

  Sammanfattning : Väl inställda reläskydd för ställverk är en nödvändighet för en personoch driftsäker anläggning. Rapportens mål är att undersöka om oriktade skydd med enbart signalering är tillräckligt för att skydda anläggningen som undersöks, och om riktade skydd har fördelen att förbättra felutpekning, minska risken för felaktig funktion eller minska funktionstiden. LÄS MER

 2. 2. Undersökning och exemplifiering av ett oriktat jordfelsskydd för detektering av dubbla jordfel i impedansjordade nät.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Isabel Carlander; Malin Holmberg; [2016]
  Nyckelord :Jordfelsskydd; nät; spänning;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver den problematik som kan uppstå vid detektering och bortkoppling av dubbla jordfel i impedansjordade nät, samt på vilken sätt ett oriktat jordfelsskydd inverkar på bortkopplingsförloppet. Då ett enpoligt jordfel inträffar uppstår en osymmetri i nätet som leder till förhöjda spänningar och ökade påfrestningar i friska nätdelar. LÄS MER

 3. 3. Vinkelfelet i mätkretsens påverkan på riktade jordfelsskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för automationssystem; Högskolan Väst/Avd för automationssystem

  Författare :Hampus Bring; Olle Emanuelsson; [2015]
  Nyckelord :Earth fault; angular error; directional earth-fault protection; current transformer; Jordfel; vinkelfel; riktade jordfelsskydd; strömtransformator; spänningstransformator;

  Sammanfattning : Utfört examensarbete undersöker vinkelfelet i mätkretsen för riktade jordfelsskydd och hur det påverkar dess felbortkoppling. Uppkomna vinkelfel i mätkretsen kan påverka det riktade jordfelsskyddet så att verklig felström och uppmätt felström inte stämmer överens, vilket kan leda till uteblivna eller obefogade felbortkopplingar. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av riktade reläskyddsfunktioner i impedansjordade nät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för data- och elektroteknik; Högskolan Väst/Avd för data- och elektroteknik

  Författare :Robin Andersson; Jonas Larsson; [2014]
  Nyckelord :Reläskydd; jordfelsskydd; admittansfunktion; vinkelmätande funktion; symmetriska komponenter; snedavstämda nät;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver hur olika nollpunktsmotstånd och resistanser i ett felställe påverkar nollföljdsströmmarna och nollföljdsspänningarna vid olika snedavstämningar i eldistributionsnätet. Eftersom snedavstämningarna i nätet påverkar om jordfelsskydden detekterar en jordslutning, genomförs en jämförelse mellan två olika jordfelsfunktioner, vinkelmätande funktion och admittansmätande funktion. LÄS MER