Sökning: "riktlinje"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet riktlinje.

 1. 1. Vattenförlossning – för vem och på vilka villkor?

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Josefsson; Linn Nilhammer; [2023-02-13]
  Nyckelord :Agree II; barnmorska; evidensbaserad vård; jämlik vård; riktlinje; vattenfödsel; vattenförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns en ökad efterfrågan om att få föda i vatten. Det finns få risker och många fördelar, framför allt för den födande. Riktlinjer används för att säkerställa en evidensbaserad vård och ska vara något för vårdpersonal att luta sig mot. LÄS MER

 2. 2. Introducing software testing in an SME : An investigation of software testing in a web application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Per Arn; [2023]
  Nyckelord :software testing; web applications; front end development; component testing; end-to-end testing; testing frameworks; Mjukvarutestning; webbapplikationer; frontendutveckling; komponenttestning; användartestning; testramverk;

  Sammanfattning : Quality assurance and software testing of software artifacts is as important as ever and this is especially so the case in web applications. The web applications of today are more complex and are used in more critical systems at a larger scale than ever before. However, testing of these applications is very challenging due to their dynamic nature. LÄS MER

 3. 3. En observationsstudie av trafiken in och ut från operationssalen under pågående sterilt kirurgiskt ingrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jelena Latinovic; Martina Hofvander; [2023]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssal; operationsteam; slussdörr; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har uppmärksammat bristande följsamhet till riktlinjer i operationssalen som i sin tur ökar risken för vårdrelaterade sårinfektioner. Att hålla nere antalet dörröppningar är en riktlinje där bristande följsamhet uppmärksammats i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Carbon Capture from Biomass Boiler Flue Gas Emissions using Microalgae : A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Graham Kirn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Capture and storage of carbon dioxide (CO2) is expected to play an important role in climate change mitigation efforts intended to limit global warming to 1.5 °C. Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS), in which carbon is captured during energy generation from sustainably sourced biomass fuels, is of particular interest in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Bedöma bondebruk är ingen barnalek - Om skyddsregel för jordbruk i 3 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elis Ekholm; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; jordbruksfastighet; jordbruk; bärkraftigt och utvecklat jord-bruk; standardtimmar; arbetstimmar; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Master of Science thesis addressing the protection rule for agriculture in the pro-perty formation law, 3 kap. 6 § Fastighetsbildningslag (1970:988). LÄS MER