Sökning: "rim ramsor språkutveckling"

Visar resultat 6 - 10 av 52 uppsatser innehållade orden rim ramsor språkutveckling.

 1. 6. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nathalie Blom; Mikaela Forsberg Liifv; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; andraspråk; kommunikation; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 7. Barns lärande i språk : Förskollärarnas arbetssätt kring barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hazal Bulduk; Emily Cung; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskollärare; arbetssätt; förskola.;

  Sammanfattning : Inledning Det är av stor betydelse att förskollärarna har förståelse om barns språkutveckling eftersom de möter barn i olika åldrar i förskolans verksamhet. Språk är ett sätt för barn att visa hur de känner och för att kunna samtala med både andra barn och vuxna i förskolan. LÄS MER

 3. 8. Alla barns rätt till kommunikation i förskolan : En studie med fokus på TAKK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Larsson; Sara Kjell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att genom intervjuer ta reda på hur pedagoger på flera småbarnsavdelningar med barn i åldrarna ett till tre år arbetar med barns kommunikation, språkutveckling samt om de använder TAKK och hur de i sådana fall arbetar med det. Bakgrund/tidigare forskning Tidigare forskning kring kommunikation, språkutveckling och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) presenteras. LÄS MER

 4. 9. Olikheter är en tillgång : En studie om integration av nyanlända barn i förskolan med fokus på kultur och språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Nordin; maria Eriksson; [2017]
  Nyckelord :New arrivals; culture; language development; integration; preschool; Nyanlända; kultur; språkutveckling; integration; förskola;

  Sammanfattning : Att flytta till ett nytt land och anpassa sig till ett nytt språk, en annan kultur och nya normer och värderingar innebär en stor livsförändring. Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare arbetar med integration av nyanlända i förskolan med fokus på kultur och språk. LÄS MER

 5. 10. Främjande faktorer för barns språk- och kommunikationsutveckling : en studie kring högläsning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Havagård; Johanna Herrlund; [2017]
  Nyckelord :Språk; kommunikation; högläsning; förskola;

  Sammanfattning : Inledning: Förskollärare har stor påverkan på barns språk- och kommunikationsutveckling. Språket används för att kommunicera med andra människor och är ett av våra främsta hjälpmedel för att ta oss framåt i samhället. Därför är det också viktigt att språket hela tiden utvecklas. LÄS MER