Sökning: "rima akan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rima akan.

  1. 1. Förskollärares sätt att möta barn i koncentrationssvårigheter i inomhusmiljön : Miljön och pedagogers påverkan på barns utveckling och koncentrationsförmåga

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Arijana Gashi; Rima Akan; [2019]
    Nyckelord :pree-school; concentrations difficulties; environment; pedagogue; pree-schooler society;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore the way teachers in pree-school are relating to and working with pre-schoolers in concentration difficulties in the indoor environment. We have chosen to study if pedagogues are working in a way where they are trying to help the children or if they are considering concentration difficulties as existing within the child. LÄS MER