Sökning: "rimlig kompensation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rimlig kompensation.

 1. 1. Privatkopieringsersättning för iPhone : En avgift som bör belasta en multifunktionell anordning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; Elin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Privatkopieringsersättning; för; iPhone; avgift; multifunktionell; anordning; rimlig; kompensation; särskilt; ägnad; immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Upphovsrätten innebär en ensamrätt till ett av upphovsmannen skapat litterärt eller konstnärligt verk. Denna ensamrätt kan emellertid inskränkas enligt 12 § URL, genom så kallad privatkopiering. Detta innebär att en enskild person får kopiera ett verk och framställa ett eller några få exemplar för privat användning. LÄS MER

 2. 2. Privatkopieringsersättning : Ett analogt rättssystem tillämpat i en digital värld

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Fredrik Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :upphovsrätt; privatkopiering; rimlig kompensation; privatkopieringsersättning; immaterialrätt; infosocdirektivet; särskilt ägnad;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett viktigt rättsområde för att främja nyskapande och för att skapa möjligheter för upphovsmännen att erhålla ett ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. En av de praktiskt viktigaste inskränkningarna i upphovsrätten är rätten för var och en att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, d. LÄS MER

 3. 3. Privatkopieringsersättning : Är det orimligt med rimlig kompensation?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Lechner; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Investigation of and Compensation for Time-Delays in Driveline Control Systems

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Marlene Sandström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Time-delays occur in all real-time control systems. The driveline control system considered in this thesis is such a system. It is of interest to know if it is possible to move the cruise control from the engine management system to another control unit that communicates with the engine using CAN (Communication Area Network). LÄS MER

 5. 5. Privatkopieringsersättning, ett förlegat rättsystem i den svenska rätten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lundgren; [2012]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan implementeringen av Infosoc-direktivet måste Sverige, genom att enskilda tillåts att kopiera för privat bruk, säkerställa att en rimlig kompensation utges till upphovsmän och närstående rättsinnehavare. Hur denna kompensation ska upptas, utges eller fördelas har lämnats till respektive medlemsstat och enbart generella regler framhålls i direktivet och dess praxis. LÄS MER