Sökning: "ringspinning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ringspinning.

 1. 1. Från fiber till textilgarnspinningens påverkan på mekaniska egenskaper : En studie om tillverkningsprocesser ur ett återvinningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Nero; Maria Ydrefors; [2018]
  Nyckelord :mechanical recycling; manufacturing process; spinning method; ring spinning; rotor spinning; yarn; mechanical properties; fiber length; fiber structure; mekanisk återvinning; tillverkningsprocess; spinnmetod; ringspinning; rotorspinning; garn; mekaniska egenskaper; fiberlängd; fiberstruktur;

  Sammanfattning : År 2016 var världsproduktionen av textilfibrer mer än 100 miljoner ton. Mycket av textilierna hamnar till slut i hushållssoporna som i Sverige förbränns till energiåtervinning; textilier som egentligen hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber, med blandning av bomull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anesa Maslo; Elin Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :ringspinning; hampa; cottoniserad hampa; bomull; stapelfiber; växtfiber;

  Sammanfattning : Denna studie har tagits fram i syfte att undersöka möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber. Cottoniserad hampa innebär rötning av fibrer. Efterfrågan av mer miljövänliga fibrer är ett mycket omtalat ämne i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. Från tillskärningsspill till garn : Garnspinning med mekaniskt återvunner merinoull och polyamid 6.6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Wetterlund; Emma Mattisson; [2017]
  Nyckelord :textilt avfall; mekanisk återvinning; mekanisk bearbetning; ullåtervinning; ringspinning av ull; textilupprivning;

  Sammanfattning : I detta projekt har garn spunnits fram med olika blandningar av återvunna och jungfruliga fibrer av merinoull/polyamid 6.6. Detta för att möjliggöra återföring av tillskärningsspill i produktionskedjan åt företaget Woolpower® då spillmaterialet idag används till att tillverka filtsulor. LÄS MER

 4. 4. Mekanisk återvinning av bomullsfibrer från konsumentavfall : Påverkan på polymerisationsgrad och spinnbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Agetorp; Anna Lorentzon; [2017]
  Nyckelord :Återvinning; “mekanisk återvinning”; konsumentavfall; textilavfall; bomull; cellulosa; polymerisationsgrad; DP; viskositet; Cuen; ringspinning;

  Sammanfattning : Cellulosans polymerisationsgrad (DP) är en viktig faktor vid utvärdering av möjligheterna till både mekanisk och kemisk återvinning av bomull. Enligt flera studier leder lägre DP till svagare fibrer. LÄS MER

 5. 5. Mekanisk Textilåtervinning : En studie som undersöker återvunna stapelfibrers relation till ringspinning med avseende fiberlängd och fiberlängdsfördelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Jonsson; Jessika Vuorinen; [2016]
  Nyckelord :mekanisk återvinning; textil; stapelfiber; fiberlängd; fiberlängdsfördelning; garnspinning;

  Sammanfattning : Återvinning av textil är idag ett omtalat ämne med stor potential för utveckling, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett miljömässigt perspektiv. Intresset för miljö och energi vid framställning av textila fibrer har eskalerat under 2000-talet och kommer att bli ännu viktigare i framtiden då tillgången av textila fibrer förutses att nå sin yttersta gräns. LÄS MER