Sökning: "rinktlinjer för planering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rinktlinjer för planering.

  1. 1. Södra Hamnen-en stadsdel i Helsingborg, Handbok för fysisk planering

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

    Författare :Tora Sigynsdotter Broberg; [2003]
    Nyckelord :bostäder; verksamheter; hamnområde; kommunikationer; integration och mångfald; planering; rinktlinjer för planering;

    Sammanfattning : Sammanfattning Helsingborg är i behov av att växa. Detta beror bl.a. på dess geografiska placering i centrum av Öresundsregionen. LÄS MER