Sökning: "ripley s k"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ripley s k.

 1. 1. The use of spatial and temporal analysis in the maintenance of road mortality mitigation measures for wildlife in Ireland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aoife Moroney; [2018]
  Nyckelord :roadkill; wildlife crossing; hotspot analysis; ripley s k; KDE; SANET;

  Sammanfattning : Urbanisation and a growing global population have caused our road networks to expand rapidly in the past decades. The consequences of transport infrastructure for wildlife include traffic mortality, habitat loss and habitat degradation and the negative impact of a road extends far beyond the road itself. LÄS MER

 2. 2. Verksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag : en fallstudie av sex medelstora städer i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Ebba Gröndahl; Frida Thorman; [2016]
  Nyckelord :point pattern analysis; city planning; network analysis; urban development; GIS; optimal localisation; store location; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study aims to explain the structure and content of Swedish city centres. The distribution and density of commercial activities in the cities are analysed with network constrained methods (Kernel density estimation, Ripley’s K-function and centrality measures) in GIS-programs. LÄS MER

 3. 3. Markanvändning och ekosystemtjänster i en gradient från borealt till alpint landskap – Vilhelmina Model Forest

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Torun Bergman; [2014]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; Generalized Additive Model; markanvändning; Model Forest; landskapsplanering; Ripley s K-funktion; land use; landscape planning; Ripley s K-function; ecosystem services;

  Sammanfattning : Begreppet ekosystemtjänster kan användas för att tydliggöra värdet av landskapets funktioner och därmed underlätta kommunikation mellan markanvändare då olika intressen konkurrerar. Emellertid finns det få studier som inkluderar en kvantitativ eller kvalitativ värdering av ekosystemtjänster på landskapsnivå. LÄS MER

 4. 4. In 100 meters turn left by the runestone - Least cost path and spatial statistics study of the Scanian runestones, in realation to Viking Age infrastructure

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Gabriel Norburg; [2013]
  Nyckelord :Runestone; Least Cost path; energy conservativity; Roads; Infrastructure; GIS; Average nearest Neighbor; Ripley’s K; Viking Age; Early medieval; Iron Age; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis concerns the patterns of organization visible within the context that is the Scanian runestones in relation to roads, organized clustering and energy-conservativity. As well as the digital methods increasingly used to analyze such patterns. LÄS MER