Sökning: "ris communication"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ris communication.

 1. 1. Dagens Polis- Ros eller Ris? : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Bergman; Emma Flodin; [2019]
  Nyckelord :Sociology; Police; Reorganization; organisational change; Sociologi; Polis; Omorganisation; Alienation; Byråkrati; Lean Production; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar kan medföra risker som innefattar oro, stress och konflikter inom verksamheten. Det är inte ovanligt att ledningen förväntar sig att verksamheten ska fungera som den alltid gjort samtidigt som genomförandearbetet läggs på medarbetarna. LÄS MER

 2. 2. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Per-Jacob Andersson; [2019]
  Nyckelord :traktplanering; rätt metod; förplanering;

  Sammanfattning : Basvägar och basstråk är centrala delar i drivningen av en avverkningstrakt. Ett väl planerat basstråk utgör en viktig förutsättning för att minska körskador och i de avverkningar där det är aktuellt, ge bra möjligheter att ta ut GROT. LÄS MER

 3. 3. P3 Dystopia: När havet kommer : en retorisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Berglund; Malin Nguyen; [2019]
  Nyckelord :climate change; media rhetoric; ris communication; sea level rise; storytelling;

  Sammanfattning : According to the IPCC sea levels can rise by up to one meter in the next century and maybe even more depending on both individual lifestyle choices and policy making on a societal level. An episode from the Swedish Rafio P3's podcast series, P3 Dystopia, has been investigated as a communication effort to spread knoowledge about the climate issue and its consequences. LÄS MER

 4. 4. ”GETTING BETTER ALL THE TIME?” A study of cluster professionals’ views on the cluster policies’ support to the EU’s concept of “Innovation Union”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrike Firniss; [2018-11-01]
  Nyckelord :Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda; Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda;

  Sammanfattning : This research inquires how EU’s Cluster Policies support the EU’s concept of an ‘Innovation Union’ by asking cluster professionals. The EU needs innovation to maintain today’s level of welfare. LÄS MER

 5. 5. Thrombectomy in acute ischemic stroke 2015 in Lund: a retrospective comparison of outcomes and assessment of times

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Gabriel Grubb; [2017]
  Nyckelord :Stroke; Thrombectomy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and purpose: Stroke is one of the world’s most common diseases and the second leading cause of death worldwide. From 1996 to 2006 the treatment of acute ischemic stroke (AIS) was limited to intravenous fibrinolytic therapy; a treatment often associated with risk and insufficiency. LÄS MER