Sökning: "risc factors"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden risc factors.

 1. 1. Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos ambulanspersonal : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Ising; Ida Kvissberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulance staff; Mental illness; Stress; Risk factors; PTSD; Ambulanspersonal; Psykisk ohälsa; Stress; Riskfaktorer; PTSD;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal arbetar i en miljö som kan vara psykiskt påfrestande. Känsliga och komplexa problem behöver lösas självständigt, med begränsade resurser och ibland under stark tidspress. I mötet med patienten ställs ambulanspersonal inför professionella och emotionella utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors identifiering av delirium hos äldre personer: en integrativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emil Lahti; Mustafa Jafari; [2018]
  Nyckelord :Delirium; risc factors; assessment; detecting; recognition; conditions; limitations; nursing;

  Sammanfattning : Delirium är ett allvarligt psykiskt syndrom som är vanligt förekommande hos äldre patienter. Förändrad uppfattning av tid och rum, hallucinationer, störningar i medvetandegrad, känsloliv samt minne är några symptom en deliriös person kan uppleva. LÄS MER

 3. 3. Low-power Microprocessor based on Stack-Architecture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Girish Aramanekoppa Subbarao; [2015]
  Nyckelord :Integrated-circuit; Architecture; Low-power; Microprocessor; Stack processor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are many applications of microprocessors in embedded applications, where power efficiency becomes a critical requirement, e.g. wearable or mobile devices in healthcare, space instrumentation and handheld devices. One of the methods of achieving low power operation is by simplifying the device architecture. LÄS MER

 4. 4. Chișinău : the green structure of a city in transition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Hagberg; Karin Winroth; [2012]
  Nyckelord :Chișinău; Moldova; The Republic of Moldova; Green Structure; Plan; Bluegreen structure; General Urban Plan; Infrastructure; River Bic;

  Sammanfattning : The Republic of Moldova is not very well known among people living in the rest of the world. It is a rather small country and its borders are not more than 20 years old. As a former part of the Soviet Union it is a country in transition. LÄS MER