Sökning: "rising sea levels"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden rising sea levels.

 1. 1. Hantering av höjdskillnader i marknivå mellan befintlig bebyggelse och uppfylld mark; en fallstudie av Magasin M1 i Nyhamnen, Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Camilla Mossberg; Lisa Auvoja; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samtidigt som exploateringen av kusten ökar, står Sverige idag för de framtida utmaningarna klimatförändringarna medför. Höjda havsnivåer och mer frekventa skyfall medför ett behov av att anpassa och skydda bebyggelsen. Länsstyrelsen rekommenderar därför att all nyproduktion ska vara belägen på en lägsta marknivå på + 3. LÄS MER

 2. 2. Methods for Coastal Flooding Risk Assessments : An Application in Iceland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Guðrún Elín Jóhannsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Coastal flooding; sea level; sea level rise; risk assessment; hazard; Havsöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning; riskbedömning; fara;

  Sammanfattning : Flood risk increases with rising sea levels and coastal settlements need to adapt to this increasing risk. For that, hazard and risk assessments are an important step. Coastal floods have caused problems in Iceland in the past and are thought to do so in the future as well. LÄS MER

 3. 3. The Po Delta Biosphere Reserve: Management challenges and priorities deriving from anthropogenic pressure and sea level rise

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Damiano Vesentini; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; environmental pressure; water quality; nutrient accumulation; rising sea level; climate change; value for conservation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Po Delta Biosphere Reserve is located in Northern Italy and has attained recognition by UNESCO in 2015 due to its unique natural and cultural value. The reserve covers an area of approximately 140 000 hectares, supporting a human population of 118 000, as well as a complex mosaic of ecosystems, which are found in this transitional waters landscape. LÄS MER

 4. 4. Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hampus Sundén; [2019]
  Nyckelord :transformation; platsspecifik analys; hamnomvandling; processkompassen; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Med bakgrund i en kritisk diskussion i hur hamnomvandlingsområden ofta går i en monoton och generisk utveckling ämnar denna studie att förstå hur Lantmännens pir i Ystads kommun kan transformeras. Syftet med detta arbete är att studera och kreativt undersöka Lantmännens pir utifrån teorier som behandlar platsens olika spatiala lager och innebörden av det platsspecifika begreppet. LÄS MER

 5. 5. Miljöpåverkan vid grundläggning i samband med vägbyggnad : En komparativ fallstudie av inblandningspelare, lättklinker, skumglas och cellplast (EPS) ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Disa Brännmark; Desirée Cano Norberg; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Environmental impact of construction industry; Foundation; Light filling; Deep soil mixing; Environmental product declaration; Life-cycle assessment; ISO 14000; Parisavtalet; Klimatförändringar; Sveriges miljömål; Byggbranschens miljöpåverkan; Grundläggning; Lättfyllning; Kalkcementpelare; Miljövarudeklaration; Livscykelanalys; ISO 14 000-serien;

  Sammanfattning : Jordens klimat varierar normalt över tid, men aldrig tidigare har klimatförändringarna varit så snabba och påtagliga. Stigande temperaturer, förhöjda havsnivåer och hotade ekosystem är till stor del en följd av människans miljöpåverkan som genom sitt utnyttjande av resurser och utsläpp bidrar till den utökade växthuseffekten. LÄS MER