Sökning: "rising sea levels"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden rising sea levels.

 1. 1. "När vi bygger nytt planerar vi rätt" : En studie om klimatanpassningsarbetet i Skånes kustkommuner utifrån ett tjänstemannaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Julia Swärd; Linn Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Climate adaption; waterfront buildings; resilience; coastal municipalities; planning.; Klimatanpassning; vattennära bebyggelse; resiliens; kustkommuner; planering.;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer med effekter så som ökade skyfall och stigande havsnivåer vilket ökar risken för översvämning, något kommuner behöver förhålla sig till i den fysiska planeringen. Den här intervjustudien syftar till att skapa en förståelse för hur södra Sveriges kustkommuner arbetar med klimatanpassning av vattennära bebyggelse utifrån kommuntjänstemännens perspektiv, samt vilka utmaningar och möjligheter de beskriver att det finns vid planeringen av områdena. LÄS MER

 2. 2. A Closer Look at What Sweden is Doing to Achieve SDG 13

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gustav Skoog; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development Goal 13; Sweden; Agenda 2030; Local Sustainability Planning; Hållbarhetsmål 13; Sverige; Agenda 2030; Lokal Hållbarhetsplanering;

  Sammanfattning : Climate change and its impacts are currently affecting countries all around the world. Sweden is facing an increased risk of landslides, floods and a rising sea level that will cause major damage to infrastructure in the future. LÄS MER

 3. 3. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Nyckelord :Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. LÄS MER

 4. 4. Rising Seas and Rising Tensions – Exploring the Failure to Implement Flooding Regulations in a Swedish Municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Berger; [2020]
  Nyckelord :Adaptation; Flooding; Urban Planning; Barriers; Implementation; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rising sea levels and continuous coastal development increase vulnerability to flooding in southern Sweden. National regulations try to increase local consideration of flooding in urban planning, but so far implementation is limited. LÄS MER

 5. 5. Measuring water current speed and direction of a Long Term Underwater Sensor (LoTUS) using tilt and roll compensation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Marcus Lindkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change brings upon melting of the Arctic ice and rising sea levels, which can be further understood by the collection of data underneath the Arctic ice caps. A Long Term Underwater Sensor (LoTUS) has therefore been proposed to be deployed under the ice caps for collection of water current speed and direction, along with temperature readings. LÄS MER