Sökning: "riskåtgärder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet riskåtgärder.

 1. 1. Förstudieutredning till rationalisering av lyfthjälpmedelsframtagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På Volvo GTO i Umeå används dagligen ett stort antal lyfthjälpmedel i produktionen. Lyfthjälpmedlen förenklar lyft av stora och tunga detaljer så att produktionen håller ett bra tempo utan att personalens hälsa sätts ur spel. Tillverkningen sker i företagets egen verkstad där personal med lång erfarenhet producerar lyftarna. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER