Sökning: "risk aversion"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden risk aversion.

 1. 1. Propelling the Commercialization of ‘Novel Cements’: An investigation of demand-side factors to accelerate decarbonizing technologies within the cement industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Elizabeth McNamee; [2020]
  Nyckelord :cement; concrete; decarbonizing technologies; novel alternative green cements concretes; demand-side; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Accounting for approximately 8% of global CO2 emissions, the cement industry is one of the greatest contributors to climate change, despite the lack of focus on this sector in popular discourse. Deep cuts in this sector are challenging to achieve due to necessitated alteration of material components and formulation of the traditional product in addressing non-energy related ‘process emissions’. LÄS MER

 2. 2. Olika matningsåtgärders påverkan på den fortsatta aptiten hos inappetenta katter inskrivna på vårdavdelning : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Franz Braun; Malin Wahlqvist; [2020]
  Nyckelord :anorexi; aptit; assisterad matning; djuromvårdnad; foderaversion; inappetens; katt; sprutmatning;

  Sammanfattning : Inappetens hos katter är ett vanligt förekommande problem på svenska djursjukhus till följd av många olika anledningar. Inappetens är komplicerat att hantera hos katter och det kan vara svårt att få dem att börja äta frivilligt. LÄS MER

 3. 3. Unga svenskars finansiella risktolerans : En kvantitativ studie om vilka bakomliggande faktorer som påverkar unga svenskars finansiella risktolerans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Christiansson; Gustaf Nyström; [2020]
  Nyckelord :Risk; Financial risk; Financial risk tolerance; Risk aversion; Risk; Finansiell risk; Finansiell risktolerans; Riskaversion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe the financial risk tolerance of young swedish residents, which factors that affect their financial risk tolerance, and how their risk tolerance affects their investment behavior. Previous studies within the subject of financial risk tolerance have focused on a wider range of ages, and most of the studies have been made on an American population. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadspersonalens riskaversion kontra vårdtagares autonomi på demensboenden - Vad präglar verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jerry Norlin; Tobias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social work; Nursing home; Dementia; Risk-aversion; Autonomy; Theory of Reasoned Action TRA ; Socialt arbete; Vård- och omsorgsboende; Demens; Riskaversion; Autonomi; Theory of Reasoned Action TRA ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning inom socialt arbete indikerar att omvårdnadspersonal inom arbetet med äldre människor kan agera i strid med vårdtagares rätt till autonomi i situationer då en potentiell risk för skada uppstår. Syfte: Studiens syften var att: a) undersöka omvårdnadspersonalens förhållningssätt till autonomifrämjande och riskaverta omvårdnadssituationer och b) att använda Theory of Reasoned Action (TRA) för att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens intentioner till agerande i dessa situationer. LÄS MER

 5. 5. Unga investerares beslutsfattande vid en ekonomisk kris : En deskriptiv kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Persson; Alva Öberg; [2020]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Overconfidence; Herding Behavior; Risk and Loss aversion; Representativeness bias; Mental Accounting; Anchoring bias; ekonomisk kris; beslutsfattande;

  Sammanfattning : In december 2019, the first cases of covid-19 were reported in Wuhan, China. Since then, the virus has spread rapidly around the world. In order to try to stop the spread of the virus, isolation has become actual. Except affecting the public health, the virus has caused deep traces in the global economy. LÄS MER