Sökning: "risk för avgiftshöjning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden risk för avgiftshöjning.

  1. 1. Kapitalisering av risken för avgiftshöjning vid köp av bostadsrätt.

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Amina Blivik; [2018]
    Nyckelord :Condominium; fee; risk of fee increase; Bostadsrätt; avgift; risk för avgiftshöjning; bostadsrättsförening;

    Sammanfattning : Enligt Bostadsrätterna (2018) utgörs avkastningen av en bostadsrättsinvestering av godaboendeförhållanden till en låg boendekostnad samt en möjlig värdestigning på bostadsrätten.Tidigare studier har undersökt vilken inverkan olika boendeförhållanden och bostadsrättsmässigaegenskaper har på prisbildningen av bostadsrätter. LÄS MER