Sökning: "risk factors and nursing process"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden risk factors and nursing process.

 1. 1. Att leva med en kronisk sjukdom-hjärtsvikt : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrica Igelström; Emma Kalebsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Needs; Heart failure; Experiences; Systematic literature study; Qualitative; Behov; Hjärtsvikt; kvalitativ; systematisk litteraturstudie; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Heart failure is a chronic disease, when a person is diseased, this also affects family, friends and the network around the person. Heart failure varies greatly related to day shape. Difficulties for families to understand the disease and its course of action are described. LÄS MER

 2. 2. Uppkomst av trycksår i det postoperativa förloppet : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Frida Holmqvist; Therese Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Care; Nursing; Postoperative; Pressure ulcer; Omvårdnad; Postoperativ; Trycksår;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Pressure ulcer is caused by pressure on the same skin area for a certain period of time, which causes a reduced blood circulation in the affected area and causes the tissue to die. Pressure ulcer is a major strain on healthcare, society and a big suffering for the patient. It contributes with high costs, extended care and pain. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av den äldre patientens omvårdnad vid urininkontinens. En empirisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Hew Thach; Maria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunal hälso-och sjukvård; Kvalitativ studie; Kärnkompetenserna; Sjuksköterskors upplevelse; Urininkontinens; Äldre;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV DEN ÄLDRE PATIENTENS OMVÅRDNAD VID URININKONTINENS EN EMPIRISK INTERVJUSTUDIE EMELIE HEW THACH MARIA JEPPSSON Hew Thach, E & Jeppsson, M. Sjuksköterskors upplevelser av den äldre patientens omvårdnad vid urininkontinens. En empirisk intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Elving; Helena Hallstensson; [2018]
  Nyckelord :Caring; experiences; nursing; suicide attempt; omvårdnad; suicidförsök; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ca 7000 personer i Sverige försöker varje år ta sitt liv. Denna siffra förväntas stiga. De främsta riskfaktorerna för suicid är tidigare suicidförsök och psykisk sjukdom. Det stigmatiserade synsättet i samhället bidrar till att många upplever skam kring suicidala tankar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hok-Jan Au; Malin Persson; [2018]
  Nyckelord :Fluid balance; Nursing assessment; Nursing documentation; fFuid balance chart; Vätskebalans; Sjuksköterskebedömning; Omvårdnadsdokumentation; Vätskebalanslista;

  Sammanfattning : Akutsjukvård är tidskänsliga vårdinsatser som ges till patienter som drabbas av akut sjukdom. Akut sjukdom kan innebära försämring av kronisk sjukdom eller nytillkommen plötslig ohälsa i behov av snabb handläggning. LÄS MER