Sökning: "risk of fee increase"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden risk of fee increase.

 1. 1. DISTRICT HEAT PRICE MODEL ANALYSIS : A risk assesment of Mälarenergi's new district heat price model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Landelius; Magnus Åström; [2019]
  Nyckelord :district heating; multilinear regression; Bootstrapping; Mälarenergi; weather parameters; heat prediction; statistical inference; Unscrambler;

  Sammanfattning : Energy efficiency measures in buildings and alternative heating methods have led to a decreased demand for district heating (DH). Furthermore, due to a recent increase in extreme weather events, it is harder for DH providers to maintain a steady production leading to increased costs. These issues have led DH companies to change their price models. LÄS MER

 2. 2. Kapitalisering av risken för avgiftshöjning vid köp av bostadsrätt.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amina Blivik; [2018]
  Nyckelord :Condominium; fee; risk of fee increase; Bostadsrätt; avgift; risk för avgiftshöjning; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Enligt Bostadsrätterna (2018) utgörs avkastningen av en bostadsrättsinvestering av godaboendeförhållanden till en låg boendekostnad samt en möjlig värdestigning på bostadsrätten.Tidigare studier har undersökt vilken inverkan olika boendeförhållanden och bostadsrättsmässigaegenskaper har på prisbildningen av bostadsrätter. LÄS MER

 3. 3. Vilken avfallstaxa skapar högst avfallskvalitet? : En jämförelse av SÖRAB-regionens avfallstaxor och tjänster som styrmedel för hushållens avfallshantering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Isabelle Norin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avfallstaxan är ett verktyg som kommunen kan använda för att genomföra det som man bestämt i sin avfallsplan, och därmed avspeglar dess utformning kommunens ambitioner och mål gällande avfallshantering. Den kan utformas på olika sätt genom fasta och/eller rörliga avgifter och får främja en miljöstyrning, men behöver följa självkostnads- och likställighetsprincipen. LÄS MER

 4. 4. Software Licensing in Cloud Computing : A CASE STUDY ABOUT RELATIONSHIPS FROM A CLOUD SERVICE PROVIDER’S PERSPECTIVE

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Sanzida Kabir; [2015]
  Nyckelord :Cloud computing; Scalability; Software Licensing; IaaS; PaaS; SaaS; PCI DSS; CRM; SRM; Molntjänster; skalbarhet; mjukvarulicenser; IaaS; PaaS; SaaS; PCI DSS; CRM; SRM;

  Sammanfattning : One of the most important attribute a cloud service provider (CSP) offers their customers through their cloud services is scalability. Scalability gives customers the ability to vary the amount of capacity when required. LÄS MER

 5. 5. Software Licensing in Cloud Computing : A CASE STUDY ABOUT RELATIONSHIPS FROM ACLOUD SERVICE PROVIDER’S PERSPECTIVE

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :SANZIDA KABIR; [2015]
  Nyckelord :Cloud computing; Scalability; Software Licensing; IaaS; PaaS; SaaS; PCI DSS; CRM; SRM;

  Sammanfattning : One of the most important attribute a cloud service provider (CSP) offers their customers through their cloud services is scalability. Scalability gives customers the ability to vary the amount of capacity when required. LÄS MER