Sökning: "risk- och kriskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden risk- och kriskommunikation.

 1. 1. RISK- OCH KRISKOMMUNIKATION I MEDIERAPPORTERING OM COVID-19 - En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i tryckta medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olga Mikhaylova; [2020-06-25]
  Nyckelord :Covid-19; risk- och kriskommunikation; IDEA-modellen; nyhetsvärdering; instruktiv kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning och hur svensk nyhetsrapportering i tryckt press följer bästa praktiker inom risk- och kriskommunikation till allmänheten och den primära riskgruppen 70+ under Covid-19 pandemi.Teori: IDEA-modellen, Beteendeförändringsteori, nyhetsvärderingMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar i Dagens Nyheter, period 1 januari – 8 april 2020 (N=594). LÄS MER

 2. 2. SAS kriskommunikation : Pilotstrejken 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Richter; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; ethos; imagereparerande; SAS och Skandinaviska pilotföreningarna;

  Sammanfattning : During early summer of 2019, Scandinavian Airlines System (SAS) reported that the Scandinavian pilots’ associations in Sweden, Norway and Denmark were on strike. SAS and the Swedish Air Line Pilots Association (SPF) had not been able to agree on new terms. LÄS MER

 3. 3. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 4. 4. Behovet alltid större än möjligheterna : En fallstudie av de drabbade kommunernas kriskommunikation i samband med branden i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefine Burman; Linnea Hosten; [2015]
  Nyckelord :Crisis Communication; Crisis Management; Natural Disaster; Strategic Communications; Media Content; Media Logic; Organizational Communication; Social media; Forest fire Västmanland; Kriskommunikation; Krishantering; Naturkatastrof; Strategisk kommunikation; Medieinnehåll; Medielogik; Organisationskommunikation; Sociala medier; Skogsbranden Västmanland;

  Sammanfattning : The tsunami in Thailand in 2004, 9/11 and hurricane Katrina in New Orleans 2005 are all reminders that no organization is immune to crises, which also means that all organizations should be prepared and know how to handle a crisis if one was to occur. A case study has been conducted, on a crisis regarding a fire that occurred on the 31st of July 2014 in Västmanland, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Skånetrafiken och det flyktiga ansvaret - En kvalitativ studie om kommunikativ ansvarsfördelning, kriskommunikation och varumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Victor Mårtensson; Ulf Rogius Svensson; [2015]
  Nyckelord :Skånetrafiken; kriskommunikation; organisationskommunikation; varumärke; varumärkeskapital; ansvarsfördelning; flyktigt ansvar; modernitet; arbetsfördelning; kollektivtrafik; organisationsstruktur; rykte; påverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study intends to examine shared responsibility in relation to organizational communication, crisis communication and brand building. The survey is based on a case study about Skånetrafiken and their relationship to subcontractors, mass media and customers. LÄS MER