Sökning: "risk- och skyddsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden risk- och skyddsfaktorer.

 1. 1. Resiliens hos elever med ADHD : En undersökning av stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Maria Wiking; Tove Ekström; [2024]
  Nyckelord :ADHD; Resiliens; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Stress; Högstadiet; Specialpedagogik; Elever; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Ekström, Tove och Wiking, Maria (2023). Resiliens hos elever med ADHD – med fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Mellan omsorg och kontroll : En litteraturstudie om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning på stöd- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Måns Palmqvist; [2024]
  Nyckelord :abuse; intellectual disability; residential settings; power; violence; intellektuell funktionsnedsättning; kontroll; omsorgsboende; makt; våld;

  Sammanfattning : Våld mot människor med intellektuell funktionsnedsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Omfattande tidigare forskning visar att denna grupp är överrepresenterade som offer för våld och övergrepp såväl inom som utanför funktionshinderomsorgens domän. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ studie om dagens tillgänglighet av droger samt risk-/ och skyddsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Edfeldt; Klara Håkanson; [2024]
  Nyckelord :adolescent; youth; drug use; normativity; group-behavior; peer-influence; social media; social learning; availability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine drug availability and social risk- and safety factors regarding adolescents' drug use. The method used for this study was a survey, with 140 students from Helsingborg's high schools as respondents, allowing a quantitative analysis. The theory used in this study was Albert Bandura's social learning theory. LÄS MER

 4. 4. Jag hade ett försvagat socialt band, därför begick jagen brottslig handling i min ungdom : En kvalitativ studie om risken för att begå brott under ungdomstiden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Jansson; Petra Törebrand; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For a long time there has been discussion in Sweden about the reasons why people become criminals, especially in adolescence. The purpose of this essay is to use Travis Hirschi´s control theory social bonds, to see if a weakened social bond increases the risk of a youth committing criminal acts. LÄS MER

 5. 5. Socialarbetares perspektiv på ungdomskriminalitet i Sverige : En kvalitativ studie om Socialarbetarnas perspektiv på risk- och skyddsfaktorer samt deras upplevelse av socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Yousef Fathi; Mohammed Aso Timary; [2024]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; protective factors; risk factors; Social service; Social worker; Stigma; youths;

  Sammanfattning : Previous research has shown that juvenile delinquency is a major social problem today. It is a problem that can ruin and jeopardize the youth and their future. Instead of studying, they commit criminal acts and ruin their lives and potentially their families lives as well. LÄS MER