Sökning: "risk-"

Visar resultat 1 - 5 av 26831 uppsatser innehållade ordet risk-.

 1. 1. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 2. 2. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 3. 3. Svenska fastighetsbolags prestation i perioder av ekonomisk osäkerhet En kvantitativ jämförelse av kommersiella och icke-kommersiella fastighetsbolag av olika åldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Bergqvist; Marcus Lundgren; [2024-03-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to describe how interest rates have affected real estate companies in recent years and if the effects vary depending on the founding year of the company (before or after 1994) or the type of properties they manage (residential, commercial and community properties). The research questions were addressed through a quantitative approach, focusing on key metrics such as profit margin, EBITDA margin, rental income, financial net, vacancy rate, loan-to-value ratio, and solidity. LÄS MER

 4. 4. Venturing Through Economic Disruptions An In-Depth Analysis of Early-Stage Venture Capital in Sweden and Strategic Guidelines for Startup Success in Economic Challenging Times

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Astrid Lundgren; Felicia Muukka; Frida Sandgren; [2024-03-07]
  Nyckelord :Early-stage venture capital; entrepreneurship; investment decisions; economic disruption; startups;

  Sammanfattning : This thesis thoroughly investigates the impact of economic disruptions from 2019 to 2023 on early-stage venture capital in Sweden. It focuses on shifts in investment decisions during financial disruptions, aiming to clarify how economic fluctuations influences investors' decision-making. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstrukturens utveckling i svenska fastighetsbolag En beskrivande analys av utvecklingen av kapitalstrukturen hos 20 svenska börsnoterade fastighetsbolag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Andersson; Fredrik Pousette; Victor Isaksson; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This quantitative study aims to describe the development of the capital structure within Swedish real estate companies that are listed on the stock exchange. The study consists of 20 companies who each have been individually analyzed over the years 2006 to 2022 and grouped based on similar developments. LÄS MER