Sökning: "risk-adjusted return"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden risk-adjusted return.

 1. 1. MERGING MOMENTUM -THE EFFECTS OF COMBINED CRASH MITIGATING STRATEGIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Kavleskog; John Rolfsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :momentum; momentum strategies; merging momentum; momentum crash; dynamic momentum; absolute strength momentum; extreme absolute strength momentum; risk-adjusted return; crash mitigating momentum;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Statliga eller Privata PPM-fonder? En komparativ studie om att aktivt välja fonder eller passivt vara kvar i statens förvalsalternativ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Johannesson; Karl Nordenlöw; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the two investment strategies available within the Swedish Premium Pension System with the aim of illuminating whether it is more beneficial to actively select funds or to remain with the default portfolio option (AP7 Såfa). In order to answer this question, this paper splits the portfolio AP7 Såfa into its two component government funds, AP7 Aktiefond and AP7 Räntefond. LÄS MER

 3. 3. A Comparative Study on Green Mutual Equity Fund’s Financial Performance : International vs Domestic Fund Composition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Janusa Aiyadurai; Mathias Brenckert; [2020]
  Nyckelord :Risk-adjusted rate of return; mutual fund; performance; green investing; international diversification; Modern Portfolio Theory; Stewardship Theory; Home Bias Theory; Behavioral Finance; Sharpe Index; Jensen Index; Treynor Index;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between regional composition and risk-adjusted performance is evaluated concerning Swedish issued green mutual equity funds. By using three different indices; Sharpe, Jensen and Treynor, a relationship has been able to establish. LÄS MER

 4. 4. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olof Domander; Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis; Calendar effects; Excess return; Africa; Effektiva marknadshypotesen; Kalendereffekter; Överavkastning; Afrika;

  Sammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Mutual Fund Performance : An analysis of determinants of risk-adjusted performance for mutual equity funds available for Swedish investors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Carlsson; Erica Eikner; [2020]
  Nyckelord :Mutual equity funds; risk-adjusted performance; Total Expense Ratio; fund characteristics; Swedish investors; Efficient Market Hypothesis; Carhart four factor model; Sweden;

  Sammanfattning : The mutual fund industry in Sweden has grown rapidly over the past years. Research has been made on the topic for over 50 years, however there are still uncertainties about the determinants of fund performance. LÄS MER