Sökning: "risk"

Visar resultat 1 - 5 av 20395 uppsatser innehållade ordet risk.

 1. 1. Risks of the Covid-19 Vaccine Supply Chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Barany; Julia Galus; [2021-06-14]
  Nyckelord :Covid-19; vaccines; vaccine supply chain; supply chain; risk;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Anchoring and CO2 – the possibilities and barriers in reducing emissions - A case study on the Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Kristiansson; Ludvig Wall; [2021-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. How can we measure and evaluate transportation performance? - A case study at ICA South-West

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Appelgren; [2021-06-11]
  Nyckelord :Transportation assessment; Transportation performance measurements; Metric areas; ICA South-West;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Jodkontrastinducerad tyreoideadysfunktion och riskfaktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christine Drugge; Tin Mai; [2021-06-08]
  Nyckelord :Jodkontrastmedel; tyreoideadysfunktion; hypertyreos; hypotyreos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologiska undersökningar har ökat med 130% mellan 2005 och 2008. Vid radiologiska undersökningar som DT eller angiografi kan jodkontrastmedel användas för att förstärka visuella skillnader mellan anatomiska strukturer. LÄS MER

 5. 5. “Det känns som att jag inte känner dem”. - En kvalitativ undersökning av socialsekreterares upplevelser av Covid-19 pandemins påverkan på klientrelationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martina Ojala; Ariya Dehani; [2021-06-08]
  Nyckelord :client relationships; social work; non-verbal communication; covid-19; body language;

  Sammanfattning : Fysiska besök mellan socialsekreterare på försörjningsenheten och klient hartagits bort på grund av Covid-19 pandemins smittorisk. Följande studie syftar tillatt undersöka socialsekreterarnas uppfattning om hur förändringarna har påverkatrelationsbyggandet samt relationen mellan socialsekreterare och klient. LÄS MER