Sökning: "risk"

Visar resultat 1 - 5 av 15620 uppsatser innehållade ordet risk.

 1. 1. Systemic risk and the market-to-book value of banks' equity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Florian Moritz Meier; Yuqing Meng; [2019]
  Nyckelord :Banks; Financial Crisis; Government Guarantees; Market-to-book Value; Risk;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to investigate whether market participants considered possible government guarantees when valuing banks' equity before the recent financial crisis and to what extent the market value of banks' equity is useful to estimate their exposure to systemic risk. Using a theoretical approach, we first present our argument that anticipated government guarantees in case of a systemic breakdown lead to financing costs of debt being independent from a bank's exposure to systemic risk. LÄS MER

 2. 2. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 3. 3. CSR disclosure and decision usefulness - are firms aware of what information users find as useful? A study investigating the dichotomy in perceptions between reporters and users

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Naosil Hanna; Oscar Bjurviken; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sell-side equity analysts; Equity valuation; Investment relations;

  Sammanfattning : This thesis investigates the identified research gap concerning the area of sell-side equity analysts' informational needs and preferences, relating to the relevance and usefulness of the informational value in CSR disclosure. An exploratory, qualitative study has been made to investigate the dichotomy in perceptions between reporters and users. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER

 5. 5. In search for the reputational investment factor

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Birger Myrberg; David Dreja; [2019]
  Nyckelord :Factor investing; Smart beta investing; Corporate reputation; Performance forecast; Risk-adjusted returns;

  Sammanfattning : This paper looks at corporate reputation and its effect on future firm performance using the Reputation Quotient (RQ) produced by Harris Interactive Inc. as proxy for reputation. LÄS MER