Sökning: "risk"

Visar resultat 1 - 5 av 24196 uppsatser innehållade ordet risk.

 1. 1. ACCESS TO URBAN COOL AND GREEN SPACES FOR OLD ADULTS IN GOTHENBURG – A GIS-BASED ANALYSIS OF RADIANT HEAT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Robert Klein; [2023-01-19]
  Nyckelord :urban climate; heat stress; mean radiant temperature; SOLWEIG; urban vegetation; urban planning;

  Sammanfattning : Old adults are particularly vulnerable against heat stress. Considering the ageing society and the projected increase of heat events, planning for heat-resilient urban environments for old adults will become increasingly important. LÄS MER

 2. 2. Detecting inconsistencies of safety artifacts with Natural Language Processing Bachelor of Science Thesis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Xuni Huang; [2023-01-09]
  Nyckelord :Inconsistencies; Safety-critical systems; Natural language processing; Classification;

  Sammanfattning : This paper investigates a method that helps detect inconsistencies between safety-critical systems’ textual safety artifacts that safety cases rely on by involving NLP techniques. A design science research study was conducted in three iterations. I evaluate the method by conducting different experiments. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorer - en kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers förståelse och arbete med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Freij; Ebba Nybble; [2023]
  Nyckelord :skolkurator; hemmasittare; handlingsutrymme; förståelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore and analyze school counselors' understanding of the phenomenon of hemmasittare and their work with these students. To accomplish this study we had a qualitative approach and conducted six semistructured interviews with school counselors who worked in Swedish compulsory schools. LÄS MER

 4. 4. Stora hjärtan som hjälper alla, men på bekostnad av vad? En kvalitativ studie om kvinnors medberoende i en parrelation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Dolge; Emma Sparrman; [2023]
  Nyckelord :Co-dependency; co-dependency in relationship; family dysfunction; alcohol- and substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how women's codependency on their male partner with alcohol or drug problems is expressed and how codependency can be understood in relation to their upbringing. A qualitative content analysis of 7 podcast episodes where women talked about their upbringing and codependency was made. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linus Larsson; Emil Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskorna; Omvårdnadsinterventioner; Trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. LÄS MER