Sökning: "riskanalys examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden riskanalys examensarbete.

 1. 1. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER

 2. 2. Transport av explosivt gods - Känner vi till riskerna?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Felicia Rådne; [2020]
  Nyckelord :ADR klass 1; explosivt gods; explosiva ämnen och föremål; farligt gods; fordonsbrand; händelseträd; risk; riskanalys; trafikolycka; vägtransport; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The transport of dangerous goods is associated with the risk of accidents with potentially severe consequences. Therefore, risk analyses are performed before allowing for the exploitation of land near roads designated for the transportation of such goods. LÄS MER

 3. 3. En granskning av riskanalyser för byggnadsarbete i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Larisa Mujakic; Simone Hänninen; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; arbetsmiljöplan; APD-plan; BAS-P; BAS-U; byggarbetsmiljösamordnare; byggelement; byggprocessen; fordon; formbyggnadselement; kommunikation; produktion; produktionserfarenhet; projektering; projekteringsprocess; riskanalys; samarbete;

  Sammanfattning : The following research study examines the risk analysis of a construction project during its design phase and its starting point is work involving heavy prefabricated components or heavy shuttering elements and work in a place or area with passing vehicular traffic. The aim of the research study is to identify faults within risk analyzes and the goal is to be able to recommend improvement measures that can be implemented in practice. LÄS MER

 4. 4. Omkonstruktion av omrörare och ledning av ombyggnadsprojektet : Popeupplösaren vid en processindustri för papper och massa

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Selvin; [2018]
  Nyckelord :Maskinteknik; Konstruktion; papper; massa;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar ett projekt som utförts som ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik vid Karlstads universitet. Under en lång tid har det funnits driftsproblem med popeupplösaren vid en processindustri för papper och massa. LÄS MER

 5. 5. Investerares riskexponering i hållbara investeringar : En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kim Jonsson; Jacob Larsson; [2018]
  Nyckelord :Asymmetric risk; sustainability; ESG; beta value; dynamic SRI; positive screening; selection criteria; portfolio allocation; RobecoSAM; Asymmetrisk risk; hållbarhet; ESG; betavärde; dynamisk SRI; positivt urval; urvalskriterier; portföljallokering; RobecoSAM;

  Sammanfattning : Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson Handledare: Peter Lindberg Datum: Maj, 2018 Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.  Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och positivt urval. LÄS MER