Sökning: "riskanalys säkerhet it"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden riskanalys säkerhet it.

 1. 1. Security Analysis of Volvo’s Infotainment System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dana Ismail; Porsev Aslan; [2022]
  Nyckelord :Threat Modeling; Attack Simulations; Risk Analysis; Cybersecurity; Infotainment System; Vehicle Security; Hotmodeller; Attacksimuleringar; Riskanalys; Cybersäkerhet; Infotainmentsystem; Fordonssäkerhet;

  Sammanfattning : Today’s car development is progressing rapidly, and new car models are constantly being produced. These new vehicles are adapted to today’s digital society and all its needs. An important issue is how well security is involved in this technological development. With all these successes, there are also possible vulnerabilities. LÄS MER

 2. 2. Security Requirements and Practices for Smart Grids

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pavithra Gopalakrishnan; [2021]
  Nyckelord :smart grids; security risk assessment; risk identification; risk analysis.; smarta nät; säkerhetsriskbedömning; riskidentifiering; riskanalys.;

  Sammanfattning : The electricity sector has a huge role in decarbonization of the energy system in order to meet climate targets and achieve net zero emission goals in different countries across the world. Present day electric power systems are increasingly dependent on less carbon intensive renewable energy sources for power generation. LÄS MER

 3. 3. Vägledning för medicinteknisk CE-märkning, och produktutveckling av RaceRunner-underkroppsstöd

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martin Saavalainen; [2021]
  Nyckelord :RaceRunner-underkroppsstöd; Medicinteknisk CE-märkning; produktutveckling.;

  Sammanfattning : In this project, two problem areas have been explored. The first problem was to investigate how the medical CE marking is executed on a RaceRunner (a product that assist people with different disabilities). LÄS MER

 4. 4. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 5. 5. Strategisk rådgivning vid företagsförvärv – i ljuset av killer acquisitions och artikel 22 EU:s koncentrationsförordning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vincent Gedeon; [2021]
  Nyckelord :Killer acquisitions; koncentrationskontroll; företagsförvärv; M A; koncentrationsförordningen; EC Merger Regulation; strategisk juridisk rådgivning; strategic legal counsel; European champions; riskanalys; riskvärdering; riskallokering; konkurrensrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; competition law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The present thesis examines the changes from the 26th of March 2021 regarding the wider application of article 22 of the EC Merger Regulation, and examines the uncer-tainties that thereby arise for parties in certain mergers and acquisitions (M&A). The change constitutes a clear parting from the European Commission’s own, well-estab-lished practice regarding the application of the provision. LÄS MER