Sökning: "riskarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet riskarbete.

 1. 1. IDENTIFIKATION AV RISKINDIKATORER I FINANSIELL INFORMATION MED HJÄLP AV AI/ML : Ökade möjligheter för myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Ahlm; [2021]
  Nyckelord :financial crime; ecocrime; ecocrime; machine learning; fraud; risk; riskwork; authorites; artificial intelligence; ai; ml; financial information; annual reports; prevention; criminality; detect; fraudster; fradulent; detect economic crimes; ekobrott; ekobrottslighet; maskininlärning; bedrägeri; risk; riskarbete; myndigheter; artificiell intelligens; ai; ml; finansiell information; årsredovisningar; förebygga; brottslighet; riskindikatorer; upptäcka; upptäcka ekonomisk brottslighet; förebygga ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är mer lukrativt jämfört med annan brottslighet som narkotika, häleri och människohandel. Tidiga åtgärder som försvårar att kriminella kan använda företag för brottsliga syften gör att stora kostnader för samhället kan undvikas. LÄS MER

 2. 2. Ett riskabelt arbete eller fullt av möjligheter? : En kvalitativ studie om risker och möjligheter i IT- projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Heinemann; [2021]
  Nyckelord :risk; possibility; risk work; risk management; risk; möjlighet; riskarbete; riskhantering;

  Sammanfattning : Risker är något som ständigt finns närvarande i IT-projekt, både positiva och negativa risker. Syftet med denna studie är därav att undersöka hur projektledare i IT-branschen arbetar med risker och möjligheter samt hur arbetet upplevs. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Daniel Almqvist; [2020]
  Nyckelord :främmande arter; invasiv; introduktion; klimatförändringar; riskhantering;

  Sammanfattning : Introduktionen av främmande arter till nya platser runt om i världen har ökat det senaste århundradet, och siffran fortsätter än idag att stiga. Flera av dessa arter har varit nödvändiga för människan och för utvecklingen av samhället. LÄS MER

 4. 4. Risk Management, hur och varför? : En intervjustudie kring hur och varför svenska börsnoterade bolag tillämpar Risk Management samt varför de drivs till att arbeta på ett visst sätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linn Persson; Josefine Åberg; [2018]
  Nyckelord :Risk; Risk Management; Listed companies; Risk; Risk Management; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemdiskussion: En viss oklarhet cirkulerar bland forskare gällande om det är ökade risker som ligger bakom ett större fokus på Risk Management eller om det grundar sig i en ökad försiktighet. Vissa resonemang förs även kring om ambitionen med Risk Management är att uppnå intern förbättring eller om det handlar om att arbeta med det för att det utgör en trend bland företag. LÄS MER

 5. 5. Bakomliggande faktorer för framgångsrik riskhantering – En fallstudie i hur ett kommunalt energibolag hanterar hållbarhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hagman; Viktoria Sandström; [2016-06-29]
  Nyckelord :Risk Management; riskhantering; hållbarhetsrisker; kommunala bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund Kommunala energibolag utgör en central del av samhället genom energi- och avfallstjänster och infrastruktur. Både vid större investeringar samt i det operativa arbetet ställs organisationer inför olika typer av risker, till exempel hållbarhetsrisker. LÄS MER