Sökning: "riskaversion"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet riskaversion.

 1. 1. Skillnader mellan kvinnors och mäns riskaversion samt dess påverkan på riskjusterad avkastning - En studie utförd på Avanzas kunder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elinor Hallkvist; Oliva Larsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Risk Aversion; Risk-adjusted Return; Beta; Diversification; Fama and French three-factor Model; Carhart four-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study if there are differences in terms of risk and risk adjusted-return on two fictitious portfolios constructed for female and male investors. The thesis investigates the Swedish market during the period 2018-04-08 to 2019-04-08. LÄS MER

 2. 2. Hanterar du risken eller hanterar risken dig? : En studie ur ett genusperspektiv om småsparares känslomässiga påverkan bakom investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Elmblad; Johan Lindgren; [2019]
  Nyckelord :prospect theory; risk; investment decisions; risk aversion; gender; prospektteori; risk; investeringsbeslut; riskaversion; kön;

  Sammanfattning : Extensive studies show that risk has a large impact on investment decisions. In addition, studies also show that risk behavior varies between men and women, where women tend to behave more risk averse. LÄS MER

 3. 3. Har kvinnors riskaversion effekt på redovisningskvalitet och revisionsarvode? : En kvantitativ studie på 129 företag i Europa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josephine Jonsson; Josefin Lund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; earnings quality; audit fees; risk aversion; women on boards and critical mass.; Resultatmanipulation; redovisningskvalitet; revisionsarvode; riskaversion; kvinnor i styrelsen och kritisk massa.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do women's risk aversion have any effect on earnings quality and audit fees? Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Josephine Jonsson and Josefin Lund Supervisor: Jan Svanberg Date: 2019 – june Aim: Due to the positive qualities women are considered to add to the boardroom and the countries' quota requirements for the proportion of women on boards, it is of great importance to examine the possible effect of an increased number of women on boards. The purpose of this study is to investigate whether there is a connection between external audit fees and the proportion of women on the board. LÄS MER

 4. 4. Lågriskanomalin på den svenska aktiemarknaden : En studie om skevhetsrisk och dess betydelse för överpresterande lågbetaaktier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Patrik Löfgren; Andreas Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Low risk anomoly; Skewness; Coskewness; Three-moment CAPM; Three-dimensional optimization.; Lågriskanomalin; Skevhet; Coskewness; Three-moment CAPM; Tredimensionell optimering.;

  Sammanfattning : Bakgrund I snart ett halvt sekel har aktier med lågt beta visat sig generera hög avkastning i förhållande till risk. Denna observation brukar benämnas lågriskanomalin och ända sedan fenomenet uppmärksammades av Black 1972 har olika studier försökt förklara orsaken till dess förekomst. LÄS MER

 5. 5. Har kultur en inverkan på investeringsbeteende? : En kvantitativ jämförandestudie mellan svenska och spanska investerare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Nordström; Konstantin Åström; [2019]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Culture; Hofstede; Overconfidence; Confirmation bias; Herding; Loss aversion; Riskaversion; Beteendefinansiering; Kultur; Hofstede; Övertro; Konfirmation bias; Flockbeteende; Förlustaversion; Riskaversion;

  Sammanfattning : Cultural Finance är ett relativt nytt forskningsområde som belyser att kultur kan vara en nyckelfaktor till att förklara individers investeringsbeteende. Syftet med denna studie var att undersöka om kultur kan vara en förklarande faktor till individers investeringsbeteende. LÄS MER