Sökning: "riskaversion"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet riskaversion.

 1. 1. Unga svenskars finansiella risktolerans : En kvantitativ studie om vilka bakomliggande faktorer som påverkar unga svenskars finansiella risktolerans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Christiansson; Gustaf Nyström; [2020]
  Nyckelord :Risk; Financial risk; Financial risk tolerance; Risk aversion; Risk; Finansiell risk; Finansiell risktolerans; Riskaversion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe the financial risk tolerance of young swedish residents, which factors that affect their financial risk tolerance, and how their risk tolerance affects their investment behavior. Previous studies within the subject of financial risk tolerance have focused on a wider range of ages, and most of the studies have been made on an American population. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadspersonalens riskaversion kontra vårdtagares autonomi på demensboenden - Vad präglar verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jerry Norlin; Tobias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social work; Nursing home; Dementia; Risk-aversion; Autonomy; Theory of Reasoned Action TRA ; Socialt arbete; Vård- och omsorgsboende; Demens; Riskaversion; Autonomi; Theory of Reasoned Action TRA ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning inom socialt arbete indikerar att omvårdnadspersonal inom arbetet med äldre människor kan agera i strid med vårdtagares rätt till autonomi i situationer då en potentiell risk för skada uppstår. Syfte: Studiens syften var att: a) undersöka omvårdnadspersonalens förhållningssätt till autonomifrämjande och riskaverta omvårdnadssituationer och b) att använda Theory of Reasoned Action (TRA) för att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens intentioner till agerande i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. Nyckeltal på den svenska aktiemarknaden : En studie i huruvida nyckeltal och psykologiska faktorer påverkar aktieanalysen hos svenska aktiesparare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Sjögren; Malgorzata Radzka; [2020]
  Nyckelord :Stock analysis; Behavioural finance; risk aversion; financial ratios; rationality; Stock analysis; Behavioural finance; riskaversion; nyckeltal; rationalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida matematiska modeller i detta fall nyckeltal används kring analys inför ett investeringsbeslut. Samt undersöka om och vilka psykologiska faktorer påverkar investeringsbeslut hos svenska aktiesparare. Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod med en tvärsnittsdesign. LÄS MER

 4. 4. Skillnader mellan kvinnors och mäns riskaversion samt dess påverkan på riskjusterad avkastning - En studie utförd på Avanzas kunder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elinor Hallkvist; Oliva Larsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Risk Aversion; Risk-adjusted Return; Beta; Diversification; Fama and French three-factor Model; Carhart four-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study if there are differences in terms of risk and risk adjusted-return on two fictitious portfolios constructed for female and male investors. The thesis investigates the Swedish market during the period 2018-04-08 to 2019-04-08. LÄS MER

 5. 5. Hanterar du risken eller hanterar risken dig? : En studie ur ett genusperspektiv om småsparares känslomässiga påverkan bakom investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Elmblad; Johan Lindgren; [2019]
  Nyckelord :prospect theory; risk; investment decisions; risk aversion; gender; prospektteori; risk; investeringsbeslut; riskaversion; kön;

  Sammanfattning : Extensive studies show that risk has a large impact on investment decisions. In addition, studies also show that risk behavior varies between men and women, where women tend to behave more risk averse. LÄS MER