Sökning: "riskbeteende"

Visar resultat 16 - 20 av 112 uppsatser innehållade ordet riskbeteende.

 1. 16. Det du inte vet tar du inte skada av, eller? : En kvantitativ studie om hur finansiell förmåga påverkar självförtroende samt spar- och riskbeteenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Nordström; Jonas Nyström; [2018]
  Nyckelord :Financial literacy; Overconfidence; Beteendeekonomi; Dunning-Kruger effekten; Finans; Finansiell förmåga; Investeringar; Privatekonomi; Riskbeteende; Självförtroende; Sparbeteende;

  Sammanfattning : Vikten av privat sparande har aldrig varit större och samtidigt som den finansiella marknaden har blivit mer riskfylld har fler privatpersoner börjat investera i aktier. Många studier, såväl nationella som internationella, har återkommande gånger visat att den finansiella okunskapen är utbredd och att ett flertal individer saknar grundläggande ekonomisk förståelse för begrepp som har en direkt påverkan på deras privatekonomi. LÄS MER

 2. 17. Studenters riskbeteende vid alkoholkonsumtion kopplat till personlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Ekblom; Moa Fröjdh Falck; [2017]
  Nyckelord :Alcohol Consumption; Big five; Destructive behavior; Social structures; Students in Lund; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined which of the Big five theory personality traits that had more or less inclination to develop a risk behavior connected to alcohol consumption, during the time as a student at Lunds University. Social structures and pressures, but also the physical and cognitive consequences of alcohol consumption were relevant and significant for our hypotheses and conclusions. LÄS MER

 3. 18. Sättningar vid cyklisk och dynamisk lastpåverkan i sand

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Mohammed Ahmed; Taymor Majrom; [2017]
  Nyckelord :sättning; Byggnader; vibrationer; cyklisk lastpåverkan; dynamisk lastpåverkan; geoteknik; sand; friktionsjord; liquefaction;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sättningar i friktionsjord är ett av nutidens kontroversiella problem inom geoteknik. Jordbävningar, trafikrörelser, sprängnings- och pålningsarbeten ger upphov till vibrationer, vilket orsakar sättningar i friktionsjord och estetiska, funktionella samt strukturella byggnadsskador. LÄS MER

 4. 19. Elevers upplevda delaktighet : En populationsbaserad studie av elevers delaktighet i skolmiljön och deras självskattade hälsa

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Lundgren Kullgren; [2017]
  Nyckelord :Participation; School Children; Inclusion; Relations; Perceived Health; Delaktighet; Skolelever; Inkludering; Relationer; upplevd hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individers delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation lyfts ofta fram i hälsofrämjande arbete. Forskning stödjer att skolframgång är en skyddsfaktor för att bevara en god psykisk hälsa. Elevers möjlighet att vara delaktiga och påverka sin skolsituation är faktorer som främjar både lärande och hälsa. LÄS MER

 5. 20. Ungdomar med ADHD – välmående, relationer och missbruk

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Agergård Kareliusson; [2017]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Elevhälsovård; Relationer; Mående; Missbruk;

  Sammanfattning : Diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligaste diagnoserna inom sitt område. ADHD är en riskfaktor för flera folkhälsoproblem såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, varför diagnosen bör mötas av tidiga, hälsofrämjande och preventiva insatser samt stöttning till både individen och individens närstående. LÄS MER