Sökning: "riskbeteende"

Visar resultat 16 - 20 av 107 uppsatser innehållade ordet riskbeteende.

 1. 16. Det nya måltidskonceptet, salladsbaren : risker vid livsmedelshantering i en offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Nadja Andersson; Markus Petersson Winroth; [2017]
  Nyckelord :Salad bar; hygiene; cross-contamination; bacteria; foodborne illness; observation; knowledge; Salladsbar; hygien; korskontamination; bakterier; matförgiftning; observation; kunskap;

  Sammanfattning : Inledning: Salladsbarer är ett trendigt och lättillgängligt måltidsalternativ som finns i de flesta dagligvaruhandelsbutiker. Personal och konsumenter hanterar dagligen livsmedel och utrustning vid salladsbaren. Det saknas idag information och kunskap om hur personers beteende kring en salladsbar kan påverka livsmedelssäkerheten. LÄS MER

 2. 17. Uppfattning om egenvård och behov av vård hos personer som injicerar droger : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Nordin; Ida Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :People who inject drugs PWID ; needle exchange programs; self-care; patient perspective; nursing care; Personer som injicerar droger PWID ; sprututbytesprogram; egenvård; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer som injicerar droger uppsöker vården mindre frekvent än övriga befolkningen men löper ökad risk för ohälsa utifrån olika riskbeteenden såsom att dela injektionsmaterial och bruka olagliga substanser. Ohälsa som uppkommer kopplat till injicering av droger orsakar lidande hos individen samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 3. 18. Vilka faktorer påverkar unga vuxna att inte använda kondom vid vaginalt samlag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Nyberg; Lisa Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Sexual health; condom; young adults; reproductive health; experience; Sexuell hälsa; kondom; ungdom; reproduktiv hälsa; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Background: Every year 330 million new cases of sexually transmitted infections all over the world. This is a contributing factor of illness and death in the world’s poorest countries. In the age group young adults there has been a significant increase of sexual transmitted infections and a decreased in condom use. LÄS MER

 4. 19. Hem till dig eller hem till mig? : En kvantitativ studie kring sambandet mellan mående och tillfälliga sexuella relationer bland studenter vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie van Gils; Simon Starbrant; [2017]
  Nyckelord :Tillfälliga sexuella relationer; Percieved stress factors; Student culture; Casual sex; Hooking-up behaviour; Students; Stress factors; sexuella riskbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous studies have proven that stress factors linked to academic achievement is the main cause of stress in the life of a student. However other reports have indicated that other factors concerning casual sexual behaviors and attitudes may have a negative effect on the well-being of students. LÄS MER

 5. 20. Samtal om blommor och bin – en het potatis eller helt naturligt? : En kvalitativ studie om hur föräldrar  i Sverige upplever och hanterar att samtal med sina barn om sex, samlevnad och sexualitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anai Carlsson; Rebecca Roslund; [2016]
  Nyckelord :Sex; relationship; sexuality; communication; parents and children; Sex; samlevnad; sexualitet; kommunikation; föräldrar barn;

  Sammanfattning : Background: As a parent, talking about sex, relationship and sexuality might be seen upon as a sensitive matter and is sometimes a difficult subject to raise with your child. Earlier studies show that a good communication in the home environment decreases childrens sexual risk behaviours. LÄS MER