Sökning: "risker med datortomografi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden risker med datortomografi.

 1. 1. Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Clausen; Victoria Lundblad; [2021-06-08]
  Nyckelord :Magnetkamera; graviditet; foster; riskfaktorer; gadolinium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. LÄS MER

 2. 2. Risker med joniserande strålning med fokus på barn samt unga vuxna vid datortomografiundersökningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mahsa Ebrahimi; Nooriya Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Children; Computer tomography; Ionizing radiation; Radiation dose; Radiation injuries; Risks; Barn; Datortomografi; Joniserande strålning; Risker; Stråldos; Strålningsskador;

  Sammanfattning : Antalet datortomografiundersökningar (DT) ökar i Sverige och hela världen. En nackdel med denna undersökning är höga stråldoser som kan orsaka stokastiska skador (cancer) på patienter. Mest strålkänsliga patienter är barn. LÄS MER

 3. 3. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

  Magister-uppsats,

  Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

  Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER

 4. 4. Stråldos till barn som genomgår datortomografiundersökningar av huvudet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andreas Lynhagen; [2019]
  Nyckelord :Datortomografi; stråldos; huvud; barn; protokoll.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : DT-undersökning av huvudet på barn blir allt mer vanligt vilket ökar de potentiella risker för skador som exponering av joniserande strålning innebär. Syftet med studien var att beskriva den mängd stråldos barn utsätts för vid datortomografiundersökningar av huvudet. LÄS MER

 5. 5. För och nackdelar med CT lågdos protokoll : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Ingabire Ange Marie; Narmashiri Mina; [2017]
  Nyckelord :Datortomografi låg dos; Buk undersökningar; bildkvalitet; CT strålning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal röntgenundersökningar som utförs med Computer Tomografi (CT) ökar ständigt i sjukvården, vilket har lett till en ökad mängd farlig strålning som patienter och vårdpersonal utsätts för och därmed följer en rad risker. Därför är det eftersträvansvärt att minimera denna stråldos men även bibehålla bildkvalité och diagnostisk säkerhet. LÄS MER