Sökning: "risker med datortomografi"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden risker med datortomografi.

 1. 6. Frågor som ställs inför datortomografi med intravenösa jodkontrastmedel : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Amanda Blomfeldt; [2013]
  Nyckelord :datortomografi; jodkontrastmedel; nationella rekommendationer; frågeformulär; frågor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förutom de diagnostiska fördelarna med jodkontrastmedel finns det samtidigt risker. Nedsatt njurfunktion, diabetes och hjärtsvikt är några av de riskfaktorer som kan leda till att patienten drabbas av en kontrastmedelsinducerad njurskada. Allergi och astma utgör riskfaktorer för en akut överkänslighetsreaktion. LÄS MER

 2. 7. Friformsframställning för en bättre sjukvård

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johanna Lundin; Maria Öun; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Friformsframställning (FFF) är en tillverkningsteknik som främst har använts för att ta fram prototyper i industrin. Tekniken innebär att föremål snabbt, lager för lager, kan byggas uppfrån en tredimensionell ritning. LÄS MER

 3. 8. Fel och felkällor vid bäckenmätning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Karin Larsson; [2004]
  Nyckelord :Biotechnology; Bäckenmätning; pelvimetri; bildförstärkare; datortomografi; kuddistorsion; röntgen; radiologi; felkällor; Bioteknik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att utreda felkällor som förekommer vid användning av olika tekniker/modaliteter vid bäckenmätning. Då det finns risker med röntgenstrålning önskar man reducera stråldosen vid undersökningarna samtidigt som man vill använda sig av en enkel metod. LÄS MER