Sökning: "risker vid trötthet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden risker vid trötthet.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med procedurrelaterad smärta : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elina Kolsmyr; Emma Nellåker; [2019]
  Nyckelord :Nitrous oxide; Attitudes among specialist nurses; Children; Painful procedures; Lustgas; Specialistsjuksköterskors upplevelser; Barn; Smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lustgas har konstaterats vara ett mycket bra alternativ för smärtlindring av barn vid kortvarig procedurrelaterad smärta. Lustgasen har snabbt insättande effekt och biverkningar av lustgas är få eller av mild karaktär. Lustgas påverkar miljön negativt men en del av detta kan avhjälpas med effektiva ventilationssystem. LÄS MER

 2. 2. Personalens strategier för att hantera riskerna med trötthet inom den sociala vård- och omsorgsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Farida Saifeeva; [2019]
  Nyckelord :fatigue risk management; fatigue proofing strategies; fatigue in welfare ockupations; strategier mot trötthet; risker vid trötthet; trötthetshantering; trötthet i vård-och omsorg;

  Sammanfattning : Trötthet är en av de vanligaste orsakerna för en hög sjukskrivning och jobbfrånvaro inom vård - och omsorgsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt forskning är extrem trötthet (fatigue) också en faktor för en högre olycksrisk i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Perceptuella skillnader mellan upplevt trötta och pigga röster

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Christine Karlsson; [2017]
  Nyckelord :trötthet; sömnbrist; röstkvalitet; prosodi; perceptuella skillnader;

  Sammanfattning : Sömnbrist påverkar människor fysiologiskt, kognitivt och emotionellt och kan innebära risker. Röstanalys är ett tänkbart sätt att identifiera sömnbrist, då forskning tyder på att även rösten påverkas. LÄS MER

 4. 4. Livskvalité hos personer med claudicatio intermittens : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Anderfjärd; Rebecka Grimelius; [2016]
  Nyckelord :Claudicatio intermittens; KASAM; Livskvalité; Livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Claudicatio intermittens är en sjukdom som drabbar cirka tio procent av den äldre befolkningen i Sverige. Sjukdomens bakomliggande orsak är sjukliga förändringar och syrebrist i kärlen. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering : en fallstudie för Åstorp centrum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Stenberg; [2015]
  Nyckelord :stormwater mangement; hållbar dagvattenhantering; förvaltning och drifts erfarenheter av LOD; SUDS; urban ecology; hållbar stadsutveckling; LID - low impact development;

  Sammanfattning : Utvecklingen av det moderna samhällsbyggandet har utvecklat en urban miljö vi inte vet hur den fungerar, menar Aryal et al (2010). Utvecklingen har gått från att arbeta i harmoni med naturens ekosystem och att se fördelarna med samarbetet, till att nästan arbeta och utveckla den urbana miljön tvärs emot naturens ekosystem, förklarar Barton & Pretty (2010). LÄS MER