Sökning: "riskfördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet riskfördelning.

 1. 1. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 2. 2. Avbeställningsrätt i entreprenader reglerade av AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Jeppsson; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; entreprenadrätt; avbeställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en entreprenad reglerad av AB 04 har beställaren rätt att förändra entreprenörens kontraktsåtagande. Beställaren kan förändra kontraktsåtagandet på två sätt: genom föreskrivna ÄTA-arbeten samt genom avbeställning. Avbeställningsrätten är inte reglerad i AB 04. LÄS MER

 3. 3. Att kunna definieras som ett Investmentföretag - En studie om rekvisiten i 39 kap. 15 § inkomstskattelagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Albin Wärnlund; [2022]
  Nyckelord :Investmentbolag; investmentföretag; skatterätt; inkomstskattelag; rekvisit; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay deals with the three necessary conditions, stipulated in the Swedish Income Tax Act (“Inkomstskattelagen”), needed to be met in order for a company to be able to constitute an investment company. However, determining whether an entity satisfies one or more of the criteria for investment company status has not always proved to be unproblematic in practice. LÄS MER

 4. 4. Public Procurement of Innovations: A study on contributing toward climate neutrality within the construction sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ilakia Amirthalingam; Nellie Kramer; [2022]
  Nyckelord :Public Procurement; LOU; Innovation; Sustainability; Climate-neutrality; Offentlig Upphandling; LOU; Innovation; Hållbarhet; Klimatneutralitet;

  Sammanfattning : Large players within the construction sector have launched the goal of becoming climate-neutral by 2045. In Sweden, the construction sector accounts for approximately 20 % of the country's total emissions. LÄS MER

 5. 5. Riskfördelning vid fel i fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :David Fridell; Max Höijer; [2020]
  Nyckelord :fel i fastighet; abstrakta fel; jordabalken; riskfördelning; rättsekonomi; välstånd; effektivitet; transaktionskostnader; defects in property; abstract defects; Land Code; risk distribution; economic analysis of law; prosperity; efficiency; transaction costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a real estate transaction, according to chapter 4, paragraph 19, in the Swedish Land Code, the seller has an abstract liability. This liability was introduced when the new Land Code came into force in 1972. Prior to that, the seller did not have this abstract liability, but only a responsibility for things that he made direct commitments to. LÄS MER