Sökning: "riskfactors"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet riskfactors.

 1. 1. Operationssjuksköterskors strategier för att förhindra intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Nilson; Steinunn Snorradóttir; [2020-08-24]
  Nyckelord :Operating room personnel; intraoperative care; needlesticks; sharp injuries; bloodborne patogen; strategies; surgery; riskfactors; theatre nurse;

  Sammanfattning : Background: Workrelated needlestick and sharp injuries within the healthcare sector, with risk for potential bloodborne pathogen exposure, is a global concern. Every day theatre nurses are at risk for exposure to percutan injury during different surgical procedures. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer som skapar arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor : en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jennie Malmgren; Jenny Lindkvist; [2020]
  Nyckelord :Risk factor; occupational stress; nurses; hospital; qualitative study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett vanligt problem i yrken med komplexa arbetsuppgifter. Arbetsrelaterad stress uppkommer när kraven på person är större än personens kunskapsområde. LÄS MER

 3. 3. Ingen stoppade oss. Vi levde tidigt i en egen värld med egna regler : En kvalitativ studie om vad som kan påverka vägen in i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Almquist; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Criminality; reasons to criminality; risk and protective factors; social environment; social bond; Social Sciences;

  Sammanfattning : The reasons why people choose to access the criminal world are complex and sometimes hard to understand. The lack of understanding and knowledge within this subject leads to problems when it comes to preventing crime. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: The number of people with obesity is increasing in society and thus also the requirements for the anaesthetist nurse to be able to give this group good and safe anaesthetic care since obesity is linked with increased ventilation-associated risks with general anaesthesia. Extubation can be a risky moment and the anaesthetist nurse can perform it independently or along with the anaesthesiologist at the end of the anesthesia. LÄS MER

 5. 5. Möjliga riskfaktorer vid sjuksköterskans omvårdnad av patienter med centrala infarter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Henriksson; Agneta Ohlson; [2019]
  Nyckelord :Blodinfektioner; centrala infarter; litteraturöversikt; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektioner i blodbanan relaterat till central venkateter är en av de vanligaste vårdrelaterade infektioner (VRI). I Sverige drabbas årligen ungefär 65 000 patienter av VRI och en viss del av skadorna hade troligen kunnat undvikas. LÄS MER