Sökning: "riskidentifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet riskidentifiering.

 1. 1. Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda bolag : En analys av EU:s hållbarhetsredovisningsdirektiv mot bakgrund av svenska statligt ägda bolags hållbarhetsredovisningar år 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christina Åqvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; state-owned enterprises; CSR; corruption; Redovisning; hållbarhetsredovisning; korruption; riskidentifiering; CSR; hållbart företagande; socialt ansvar; statligt ägda bolag; statliga bolag; Sustainability report; Corruption; State-owned enterprises;

  Sammanfattning : CSR och hållbart företagande är traditionellt sett flexibelt hållna begrepp som företag uppmuntras att arbeta med på eget initiativ. Med vägledning av internationella standarder uppmuntras företag minimera negativa konsekvenser som deras verksamheter kan generera. LÄS MER

 2. 2. UPPSALA UNIVERSITETSHUS - Brandteknisk riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Manne Malmberg; Jakob Kullmann; Felicia Klint; Aron Fransson; [2018]
  Nyckelord :Uppsala Universitetshus; Brandteknisk riskvärdering; BTR; brand på scen; brand i garderob; brand i kläder; aula; FDS; Pathfinder; Smokeview; mänskligt beteenden; RSET; ASET; utrymning; brandscenario; riskidentifiering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsala University building was built in the 19th century. A larger renovation was conducted in 2016, when the buildings fire protection systems was improved. This report investigates and evaluates the existing fire protection with consideration to both human safety and economic damage. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till patienter som är suicidnära

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sanije Emini Eriksson; Jaqline Ryhr; [2018]
  Nyckelord :Suicid; Attityd; Sjuksköterskor; Faktorer.;

  Sammanfattning : Introduktion: Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. I Sverige år 2015 avled 1175 personer i suicid. Suicid är en konsekvens av ett långvarigt psykiskt och känslomässigt lidande. Många patienter beskriver upplevelsen att befinna sig i ett kaosliknande tillstånd, ett tunnelseende som inte lämnar rum för konsekvenstänk. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande åtgärder mot överkänslighetsreaktioner på jodbaserade kontrastmedel : -en allmän litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alex Diakov; Carlos Alberto Del Valle Castro; [2017]
  Nyckelord :Överkänslighetsreaktion; jodbaserat kontrastmedel; anafylax; förebyggande.;

  Sammanfattning : Kontrastmedelsförstärkta undersökningar är en vanlig diagnostisk metod inom modern radiologi. Överkänslighetsreaktioner utlösta av kontrastmedel förekommer sällan men kan i dessa fall innebära allvarliga hälsorisker. LÄS MER

 5. 5. Miljöriskanalys : Egenkontroll med hjälp av miljöledningssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marie Nygren; [2017]
  Nyckelord :miljöriskanalys; riskhändelse; riskidentifiering; riskvärdering; egenkontrollarbete; miljöledningssystem;

  Sammanfattning : Den främsta orsaken till att man behöver arbeta och synliggöra riskerna med en verksamhets är att reducera riskerna för miljöolyckor som bara inte påverkar våra gemensamma resurser exempelvis grundvatten utan även riskerar människors hälsa. Genom krav från lagstiftning och krav från miljöledningssystem skall företaget genomföra riskanalys fortlöpande och systematiskt. LÄS MER