Sökning: "riskjusterad avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden riskjusterad avkastning.

 1. 1. Algoritmiska fonder – Den effektiva investeraren? En kvantitativ jämförelse av svenska algoritmiska fonder och MSCI globala aktieindex

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zeinab Al-Hussinawy; Joel Woldemichael; [2021-06-30]
  Nyckelord :Algoritmisk handel; volatilitet; risk; avkastning; världsindex; svenska fonder; Algorithmic trading; volatility; risk; return; world index; Swedish funds;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The financial market is always changing and thedevelopment of technology over the past decade has contributed complex tools for investing.There is a current problem with information management and a difficulty in analyzing a largeamount of data in a short period of time. LÄS MER

 2. 2. Riskjusterad avkastning på företagsobligationer: Kan investerare ta bättre beslut genom att titta på ESG?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Lundgren; Daniel Rönnqvist; [2021-06-28]
  Nyckelord :Sustainable Investments; ESG; ESG-rank; Sustainability; Corporate Bonds; Risk-Adjusted Returns; Portfolio Analysis; Porfolio Management; Efficient Market Hypothesis;

  Sammanfattning : The increased competition among fund managers to generate attractive returns challenge them to find new tools to improve their financial performance. One of the most efficient methods is to utilize better information in their analysis. Historically, that has been mostly financial information. LÄS MER

 3. 3. Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Strömberg; Emma Ståhl; [2021-02-09]
  Nyckelord :Morningstar Sustainability Rating; ESG; globalfonder; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. LÄS MER

 4. 4. Miljöfonder eller hållbara fonder, vilka presterar bäst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Bluhme; [2021]
  Nyckelord :Miljöfonder; hållbara fonder; risk; avkastning; riskjusterad avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : During the last couple of years the United Nations has increased its focus on sustainability and combating climate issues through Agenda 2030 and the Paris Agreement. Simultaneously, new investments in sustainable funds and environmental funds have increased greatly. LÄS MER

 5. 5. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
  Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER