Sökning: "riskkapital"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet riskkapital.

 1. 1. Är informationsasymmetrin orsaken till klyftan vid börsnoteringar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Åsvärd; Alex Karadinovic; Rina Uka; [2022]
  Nyckelord :IPO; Underprissättning; Nasdaq Stockholm; Techbolag Informationsasymmetri; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka om informationsasymmetri driver underprissättning inom techbranschen på handelsplatsen Nasdaq Stockholm, mellan tidsintervallet 2017.01.01 till 2021.09. LÄS MER

 2. 2. The Governance Asymmetries of Private Equity : A Case Study of The General & Limited Partner Relationship at EQT and Norrsken22

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Östervall; Samuel Fellin; [2022]
  Nyckelord :Private Equity; Venture Capital; Governance; General Partner; Limited Partner; Power; Information; Incentive; Asymmetries.; Private Equity; riskkapital; styrning; fondförvaltare; investerare; makt; information; incitament; asymmetrier.;

  Sammanfattning : This thesis examines the governance framework of two Venture Capital funds within the Private Equity industry; EQT Ventures II and Norrsken22. Building upon the research of Appelbaum and Batt (2021) concerning the general and limited partner relationship asymmetries of power, information, and incentives, the study further audits the imbalances from the perspective of the funds' general partners. LÄS MER

 3. 3. Bakomliggande faktorer till entreprenörkvinnors val av finansieringskällor : En kvalitativ studie om entreprenörkvinnors val av finansieringskällor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hanna Westin; Hanna Larsson; [2022]
  Nyckelord :Entreprenörkvinna; entreprenörman; extern finansiering; riskkapital och könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Kvinnors företagande har ökat under 2000-talet. I Sverige utgör kvinnoledda företag en betydande del av alla företag. Trots det får kvinnoledda företag bara 1% av det svenska riskkapitalet. Insikterna är begränsade gällande faktorer som har inverkan på tillväxt hos kvinnoägda företag. LÄS MER

 4. 4. ESG ett verktyg för Venture Capital-bolag : ESG:s betydelse som värdedrivareinom de olika investeringsfaser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Almedin Mehinovic; Simeon Schäfer; [2021]
  Nyckelord :Venture Capital; VC-firms; ESG; Value Added; Sustainability; Portfolio companies; Pre-investment phase; Post-investment phase; Exit; Venture Capital; VC-bolag; ESG; Hållbart; Value Added; portföljbolag; Preinvesteringsfas; Post-investeringsfas; Exit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskkapital är en betydande finansieringsmetod för unga företag. Riskkapital tillhandahålls av Venture Capital-bolag som har en betydande inverkan på det investerade företaget. Venture Capital-bolagens fokus under den period som de är investerade i portföljbolagen ligger på tillförsel av värde och övervakning. LÄS MER

 5. 5. Technology start-ups in context : A case study investigating how contextual factors impact the performance of New Technology-BasedFirms (NTBFs) in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Agnes Hjalmarsson; Hilda Stifors; [2021]
  Nyckelord :New technology-based firms; firm performance; firm context; contextual factors; agglomeration; clusters; Nya teknik-baserade företag; företagsprestation; kontextuella faktorer; agglomeration; kluster;

  Sammanfattning : In recent decades, numerous prominent scholars have highlighted the fact that small and medium sized firms in general, and new technology-based firms in particular, represent an important source of innovation and economic growth. The success of new technology-based firms is further argued to be closely linked to innovation capacity and performance, which in turn depends on the context in which the company is located. LÄS MER