Sökning: "riskkapital"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet riskkapital.

 1. 1. Finansiering av startup - Den traditionella eller nya vägen? : En jämförelse mellan crowdfunding och traditionella finansieringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Sohl; Tim Bergholm; [2019]
  Nyckelord :crowdfunding; financing; growth; venture capital; business angels; bank loans; crowdfunding; finansiering; tillväxt; riskkapital; affärsänglar; banklån;

  Sammanfattning : Crowdfunding as it looks today has had rapid growth in popularity as a financing alternative for start-ups. By seeking capital from a large number of private investors who will invest a smaller amount of money, the financing market has changed and access to capital has increased. LÄS MER

 2. 2. Digital mognad i teori och praktik: en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jonathan Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital mognad; digitala mognadsfaktorer; mognadsmodell;

  Sammanfattning : Digital maturity is frequently discussed in organizations and research but is not always defined. There is also limited information about digital maturity in different industries. The purpose of this study was to compare a technical consulting firm's view of digital maturity compared to current research literature. LÄS MER

 3. 3. Restricted Boltzmann Machine as Recommendation Model for Venture Capital

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Fredriksson; Anton Hellström; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; statistics; applied mathematics; venture capital; recommendation models; Maskininlärning; statistik; tillämpad matematik; riskkapital; rekommendationsmodeller;

  Sammanfattning : Denna studie introducerar restricted Boltzmann machines (RBMs) som rekommendationsmodell i kontexten av riskkapital. Ett nätverk av relationer används som proxy för att modellera investerares bolagspreferenser. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding vs. Venture Capital - En analys av svenska startups finansieringsmetod och prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Good; Oskar Bertéus; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots att Sverige, och i synnerhet Stockholm, är en väldigt gynnsam miljö för startups så är det inte helt problemfritt att lyckas med en startup. En av de viktigaste aspekterna för ett nystartat företag är dess finansiering, där det på senare år dykt upp flera nya alternativ för företagen att söka kapital. LÄS MER

 5. 5. Investigating the Potential of Using SOM on Audit Changed Trades

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Thomas Montzka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last 20 years, operational risk has been identified as an considerablerisk that needs to be tracked and handled, particular in the financial industry.The Basel Committee on banking supervision is a global cooperation thatsets standard regulations for banking corporations. LÄS MER